Cała treść

Rozszerzenie systemu viaTOLL 2017 – projekt rozporządzenia

Opublikowany został projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Na podstawie rozporządzenia 9 lipca 2017 roku do systemu viaTOLL mają zostać przyłączone następujące odcinki dróg krajowych (łącznie ok. 359 km):

 1. drogę ekspresową S8 na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2012B – węzeł Mężenin (ok. 16 km);
 2. drogę ekspresową S19 na odcinku węzeł Lublin Sławinek – węzeł Lublin Węglin (ok. 9 km);
 3. drogę krajową nr 24 na odcinku węzeł Skwierzyna Południe – Pniewy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) (ok. 53 km);
 4. drogę krajową nr 50 (łącznie ok. 136 km) na odcinkach:
 • Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) – Guzów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3835W) (ok. 15 km),
 • Chudolipie (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876) – Dębówka (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683) (ok. 42 km),
 • skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2709W – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4201W (ok. 47 km),
 • skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4202W – węzeł Brok (ok. 32 km);
 1. drogę krajową nr 92 (łącznie ok. 145 km) na odcinkach:
 • Boczów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1258F) – Poźrzadło (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1225F) (ok. 21 km),
 • skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1238F – Myszęcin (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1211F) (ok. 23 km),
 • skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1217F – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 305 (ok. 34 km),
 • Łowicz (skrzyżowanie z drogą krajową nr 14) – Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) (ok. 23 km),
 • Sochaczew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) – granica m. Warszawa (ok. 44 km).

Projekt rozporządzenia trafił obecnie do uzgodnień publicznych.

(Źródło: viaTOLL)