Cała treść

Kraków chce rozwijać system kolei aglomeracyjnej

W tym roku Kraków zleci opracowanie studium wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Ma to być dokument uzupełniający do już realizowanego przez Województwo Małopolskie wspólnie z Miastem Kraków projektu SKA.
– W tym roku w budżecie wygospodarowaliśmy środki na opracowanie studium wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa. Dokument ma dotyczyć zadań, które wychodzą poza zakres obecnie realizowanego przez Województwo Małopolskie przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków projektu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Chodzi o to, żeby podmiot realizujący ten projekt, a więc Województwo Małopolskie, miał wskazanie, czy rozwijać SKA o inne korytarze kolejowe na terenie miasta czy nie – mówi Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa.
Studium wykonalności dla SKA na terenie Krakowa będzie rozszerzeniem i uszczegółowieniem studiów wykonalności opracowanych na zamówienie Województwa Małopolskiego w latach 2007 i 2011. Jego zadaniem będzie ocena efektywności wykorzystania linii obwodowych dla systemu SKA z uwzględnieniem dotychczas wprowadzonych rozwiązań i doświadczeń wynikających z eksploatacji już funkcjonujących w ramach systemu połączeń.
– Chcemy sprawdzić czy zagospodarowanie terenu po 2011 pozwala na dalszy rozwój SKA w Krakowie. Jeżeli założenia z 2007 i 2011 się zmieniły, to chcemy zobaczyć, gdzie teraz mogą być przystanki kolejowe, jak zmieniły się potoki pasażerskie. Znamy obszary aktywizujące się w zakresie budownictwa mieszkaniowego i biurowego. Zwłaszcza te ostatnie znacząco decydują o zagospodarowaniu i potencjale obszaru i zapotrzebowaniu na obsługę komunikacyjną – zaznacza Tadeusz Trzmiel.
Studium pozwoli na ocenę zasadności zaangażowania środków finansowych w rozwój infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania kolei aglomeracyjnej na liniach dotychczas nieeksploatowanych, pozostawiając wiodącą rolę w organizacji przewozów w systemie SKA i decyzje w sprawie dalszego jego rozwoju samorządowi województwa małopolskiego.
Warto podkreślić, że podstawą usług przewozowych w regionie jest transport kolejowy (m.in. SKA), a jego organizatorem jest Województwo Małopolskie. – Nasz udział w tym projekcie jest jednak duży. Współpracujemy z województwem w zakresie budowy przystanków, parkingów P+R, organizowania autobusowych linii dowozowych do SKA – wylicza wiceprezydent Trzmiel.
W aktualny rozwój SKA aktywnie wpisuje się PKP PLK, które prowadzą duże inwestycje kolejowe w mieście – budowę łącznicy kolejowej, rozbudowę linii E30, dobudowa drugiej pary torów między Krakowem Głównym, a Płaszowem. Na przykładzie relacji Wieliczka-lotnisko, a zwłaszcza Wieliczka-Kraków Główny widać, że znaczna liczba mieszkańców gmin ościennych rezygnuje z dojazdu do Krakowa samochodem i przesiada się na szybką kolej. To, zdaniem wiceprezydenta Trzmiela, kluczowy argument na rzecz rozwoju tej formy transportu.

 
(Źródło:  Urząd Miasta Krakowa)