Cała treść

NCBR napędza polski sektor motoryzacyjny

Przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej otrzymają prawie 240 mln zł na realizację nowatorskich projektów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki I konkursu INNOMOTO.
– Mamy ambicję, ale i odpowiednie narzędzia, by polska gospodarka rozwijała się w oparciu o technologie stworzone przez polskich wynalazców i inżynierów.  Inwestując środki publiczne w rozwój perspektywicznych branż, kierujemy Polskę na drogę dynamicznego wzrostu, by uniknąć  pułapki średniego rozwoju.  Program sektorowy INNOMOTO, w którym w I edycji przeznaczyliśmy prawie 240 mln zł na realizację nowatorskich projektów, to jedna z szeregu inicjatyw, które zapewnią lepszą przyszłość kolejnym pokoleniom Polaków –  mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Ogłoszony we wrześniu zeszłego roku nowy program sektorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu wspieranie tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, a w efekcie wzrost konkurencyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie 2026 roku. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o blisko 16 mln zł dofinansowania, m.in. na stworzenie prototypów innowacyjnych aut, nowatorskich rozwiązań w obszarze elektromobilności czy inteligentnych systemów wspierających produkcję pojazdów.
– Współpracując z przedsiębiorcami precyzyjnie określiliśmy wyzwania stojące przed polskim sektorem motoryzacyjnym. Stawiając na innowacje współfinansujemy realizację projektów, które napędzą rozwój branży i pozwolą polskim firmom skutecznie rywalizować na dynamicznie rozwijającym się rynku motoryzacyjnym. Co istotne, udzielamy wsparcia zarówno producentom i konstruktorom pojazdów, jak i przedsiębiorcom tworzącym konkretne rozwiązania na potrzeby tej branży – podkreśla prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W ramach I konkursu INNOMOTO przedsiębiorcy złożyli 87 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 413 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej przeszły 84 wnioski, a do drugiego etapu – oceny panelowej – 54 wnioski.
W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 47 projektów zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, którego łączna wartość wynosi ponad 238,2 mln zł. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znajdują się m.in.:

  • skonstruowanie pojazdu modułowego o napędzie elektrycznym do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych,
  • stworzenie autonomicznego systemu ładowania autobusów elektrycznych,
  • opracowanie nowego modelu samochodu osobowego w wersji elektrycznej w oparciu o nowatorską konstrukcję hybrydową,
  • stworzenie cyfrowego systemu zdalnego monitoringu i sterowania podzespołów pojazdów przeznaczonych do eksploatacji w platformach usług automatycznego wynajmu „car-sharing”,
  • prace nad innowacyjnymi wymiennikami ciepła dostosowanymi do pojazdów elektrycznych,
  • opracowanie przyjaznego dla środowiska procesu recyklingu i odzysku wyeksploatowanych opon wielkogabarytowych oraz
  • stworzenie innowacyjnego systemu automatycznej kontroli wizualnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do testowania podzespołów elektronicznych.

 

***

 

Program sektorowy INNOMOTO jest jednym z 13 programów sektorowych NCBR realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”). Został zainicjowany przez Porozumienie na rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych „INNOMOTO” w skład którego wchodzą: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Polska Izba Motoryzacji (PIM), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) oraz Związek Pracodawców Motoryzacji (ZPM).

 
(Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)