Cała treść

Raport o stanie bezpieczeństwa drogowego w Warszawie 2016

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Warszawy jest jednym z ważniejszych i priorytetowych zadań Zarządu Dróg Miejskich, który analizuje ruch na stołecznych drogach, a zebrane w ten sposób informacje wykorzystuje do wprowadzania zmian podnoszących bezpieczeństwo uczestników ruchu. Dane o wypadkach co roku publikowane są w „Raporcie o stanie bezpieczeństwa drogowego w Warszawie”. Czas na edycję 2016.
Dane dotyczące wypadków na stołecznych drogach w 2016 r. budzą umiarkowany optymizm. W ciągu roku odnotowano niewielki spadek liczby wypadków i poszkodowanych. Daje to poczucie, że działania ZDM mają odbicie w efektywnej poprawie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Liczby mówią same za siebie. W ubiegłym roku w Warszawie doszło do 914 wypadków, w których poszkodowanych zostało 1091 osób (1037 rannych, 25 zabitych na miejscy zdarzenia, 29 zmarłych w wyniku obrażeń). Odnotowano także 1807 kolizji drogowych.
Najczęstszym rodzajem wypadków na stołecznych ulicach są w dalszym ciągu wypadki z pieszymi. Ich liczba w porównaniu do 2015 r. jest większa o 8 i stanowią one już 44 proc. ogólnej liczby wypadków. Niestety, zdarzenia te często bywają tragiczne w skutkach – 61 proc. osób, które zginęły na drogach to właśnie piesi. Częstym rodzajem wypadków są też zderzenia boczne – to 34 proc. wszystkich wypadków oraz zderzenia tylne – 13 proc.
Sprawcami wypadków są głównie kierujący pojazdów. Z ich winy odnotowano 89 proc. wszystkich wypadków, natomiast 10 proc. zdarzeń miało miejsce z winy pieszego. Przyczyną większości wypadków są cztery rodzaje wykroczeń popełnianych przez kierujących. Najczęstszym przewinieniem jest nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
Sprawcami największej liczby wypadków są kierowcy samochodów osobowych. W 2016 roku odnotowano również wzrost liczby sprawców wypadków wśród rowerzystów, motocyklistów i kierowców ciężarówek (w każdym przypadku wzrost o 8 wypadków). Spadła liczba wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami komunikacji miejskiej.
W ubiegłym roku najwięcej wypadków odnotowano w dzielnicach Śródmieście – 142, Wola – 82 i Targówek – 75. Najmniej wypadków zdarzyło się na terenie dzielnic Wilanów, Rembertów i Ursus. Zadowalająca jest poprawa bezpieczeństwa w 10 dzielnicach, szczególnie widoczna na Mokotowie, Pradze-Południe i Bielanach. W przypadku 7 dzielnic odnotowano wzrost liczby wypadków. Największy wzrost odnotowano na Białołęce, w Śródmieściu i w Wawrze.
Przyjmuje się, że miejscami zwiększonego zagrożenia są skrzyżowania i odcinki między skrzyżowaniami, na których zdarzyły się co najmniej cztery wypadki. Lista takich miejsc z roku na rok jest coraz krótsza, co wynika z ogólnego spadku liczby wypadków w kolejnych latach. Co roku skrzyżowania o największej liczbie wypadków są inne, sukcesywnie spada liczba wypadków i osób poszkodowanych. Pokazuje to, że wdrażane zmiany i rozwiązania wpływają pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Raport jest sporządzany na podstawie informacji o zdarzeniach drogowych, udostępnianych przez policję. Baza zdarzeń prowadzona przez ZDM obejmuje wszystkie wypadki, do jakich doszło na warszawskich ulicach. Wśród zbieranych danych są też dotyczące liczby i stopnia obrażeń poszkodowanych, rodzaju i przyczyn zdarzenia, uczestników czy dokładnego miejsca zdarzenia.
Analiza tych danych jest niezbędna do prowadzenia działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Znajomość miejsc o zwiększonym zagrożeniu pozwala na aktywne działania, np.: zmianę organizacji ruchu, instalację dodatkowego oświetlenia czy sygnalizacji świetlnej. Świadomość tego, jakie są najczęstsze przyczyny wypadków pozwala kształtować infrastrukturę tak, by zminimalizować ryzyko.
Szczególną uwagę przykłada się do sytuacji niechronionych użytkowników drogi – pieszych i rowerzystów. To oni są najczęściej poszkodowani w wypadkach. W trosce o ich życie i zdrowie warszawski ZDM realizuje kolejne inwestycje, które mają zapewnić poprawę bezpieczeństwa.
Z pełną wersją raportu można zapoznać się tutaj.

 
(Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie)