Cała treść

Trzy polskie miasta wdrożą założenia “ECO-Mobilności”

Na ulicach Rzeszowa, Katowic i Łodzi już wkrótce zacznie funkcjonować oryginalna polska koncepcja innowacyjnego systemu transportu miejskiego. 20 kwietnia br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezydenci trzech miast podpisali list intencyjny w tej sprawie.
Nowe rozwiązania transportowe zostały opracowane w Politechnice Warszawskiej przez zespół pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Włodzimierza Choromańskiego w ramach projektu „ECO-Mobilność”. Już na etapie prac włodarze niektórych miast wyrazili zainteresowanie wdrożeniem rozwiązań polskich naukowców.

Pojazdy autonomiczne, elektryczne i modułowe

Projekt „ECO-Mobilność” opiera się na kilku podstawowych założeniach. Pojazdy są napędzane energią elektryczną, są inteligentne i autonomiczne, a więc poruszają się bez udziału motorniczego, a także integrują te rozwiązania z technologią pojazdów torowych. Są one również modułowe, co pozwala na ich dostosowanie w zależności od charakterystyki miejsca, w którym pracują.

 
Wspólna praca czterech politechnik

W liście intencyjnym prezydenci miast zadeklarowali, że pierwszym krokiem we wdrażaniu innowacyjnego systemu będzie budowa demonstrantów. Są to krótkie odcinki linii, które w normalnych warunkach typowych dla funkcjonowania transportu miejskiego posłużą do sprawdzenia ich niezawodności i bezpieczeństwa. Nad szczegółowymi rozwiązaniami pracować będą – wedle zapowiedzi włodarzy – naukowcy nie tylko z Politechniki Warszawskiej, a także z Politechnik Rzeszowskiej, Śląskiej i Łódzkiej.

 
Pojazdy niedalekiej przyszłości – jakie

Sygnatariusze listu – Hanna Zdanowska, Tadeusz Ferenc i Marcin Krupa – określili również dokładną specyfikę pojazdów, które chcieliby widzieć na ulicach swoich miast. Pojazdy niedalekiej przyszłości powinny między innymi:

  • być lokalnie zeroemisyjne lub niskoemisyjne,
  • cechować się małym poborem energii,
  • mieć jak największy zasięg na jednym „tankowaniu”,
  • wykorzystywać techniki np. sztucznej inteligencji do automatycznego prowadzenia systemów,
  • zapewniać dobry komfort jazdy,
  • być odporne na ataki terrorystyczne,
  • wykazywać się efektywnością transportową.

 
(Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)