Cała treść

Ostatnie dni na zgłoszenie

5 lipca 2017 r. upływa termin zgłaszania do Komisji Europejskiej projektów będących na zaawansowanym etapie realizacji prowadzonych na terenie Polski. Dotyczy to m.in. systemów kontroli pociągów (ETCS), głosowej łączności radiowej (GSM-R), radiowej wymiany danych oraz systemów detekcji pociągu.
Zgłoszenie projektu na zaawansowanym etapie realizacji daje podstawy do późniejszego wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o przyznanie odstępstwa od stosowania najnowszej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Sterowanie” (TSI CCS). W przypadku przyznania odstępstwa stosowane są wcześniej obowiązujące specyfikacje techniczne i dokumenty normalizacyjne, zgodnie z treścią decyzji Prezesa UTK.
Zgłaszane projekty podlegają weryfikacji przez Prezesa UTK, dlatego należy złożyć je niezwłocznie. UTK przypomina, że zgłoszenie projektu musi być dostatecznie uzasadnione. Powinno wskazywać, dlaczego zmiana w zakresie stosowanie nowego TSI byłaby nie do zaakceptowania z uwagi na przeszkody o charakterze prawnym, umownym, ekonomicznym, finansowym, społecznym lub środowiskowym.

 
(Źródło: Urząd Transportu Kolejowego)