Cała treść

Dialog techniczny w sprawie usługi e-parkowanie

Warszawski ZDM pracuje nad rozwojem i modernizacją Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. W ramach działań, które mają przyczynić się do usprawnienia parkowania w strefie będzie przeprowadzony tzw. dialog techniczny w sprawie realizacji usługi e-parkowanie.
Czemu służy dialog techniczny? Dzięki niemu możliwie szybko uda się ustalić wszelkie istotne kwestie, które powinny znaleźć się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem dialogu technicznego jest w tym przypadku usługa e-parkowanie, polegająca na kontroli zajętości miejsc postojowych za pomocą systemu kamer lub czujników. Za pomocą tej usługi możliwe jest też informowanie kierowców o statusie wybranych miejsc oraz naprowadzaniu na wolne miejsce przy użyciu urządzeń wyposażonych w GPS i Internet.
Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do dialogu technicznego w terminie do 17 lipca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące dialogu technicznego oraz trybu zgłaszania się zainteresowanych podmiotów znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie)