Cała treść

Projekty infrastrukturalne trzonem inicjatywy Trójmorza

7 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się Global Forum, spotkanie poświęcone było inicjatywie Trójmorza w kontekście rozwoju infrastruktury transportowej w regionie. Organizatorami wydarzenia  był Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych i Atlantic Council.
– Współpraca w zakresie infrastruktury transportowej w ramach inicjatywy Trójmorza nabiera realnych kształtów. Warszawski szczyt, którego honorowym gościem był prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, jest jasnym dowodem na to, iż ta koncepcja spotyka się z uznaniem wielu państw europejskich oraz jednego z naszych najważniejszych sojuszników – powiedział podczas Global Forum wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.
Wiceminister podkreślił, że Polska zdaje sobie sprawę z potrzeby integracji obszaru Europy Środkowej między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym, stąd inicjatywa Trójmorza zajmuje znaczące miejsce w międzynarodowych działaniach polskiego rządu. Dodał, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dostrzega w tym formacie duży potencjał, szczególnie z uwagi na możliwości rozwoju infrastruktury i zrównoważonego transportu. Zauważył również, że uczestnicy tegorocznego szczytu państw Trójmorza, który odbył się w Warszawie oświadczyli, że współpraca  w ramach inicjatywy powinna być skoncentrowana na wspieraniu inwestycji zwiększających konkurencyjność regionu. Powołał się na wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, który wskazał podczas szczytu, że współpraca ma dać Europie trzy impulsy: modernizacyjny, integracyjny i zjednoczeniowy.
Szmit podkreślił, że celem współpracy państw Trójmorza w dziedzinie infrastruktury i transportu jest skuteczny i niezawodny przepływ ludzi i towarów. Zaznaczył, że przykładem projektu, który umożliwi realizację tych celów, jest transeuropejski korytarz drogowy Via Carpatia, który zintegruje systemy transportowe państw Trójmorza.
– Via Carpatia jest jednym z kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie. Jego znaczenie dla rozwoju gospodarek narodowych i lokalnych społeczności podkreślają także nasi partnerzy z obszaru Trójmorza. Oczekujemy uwzględnienia całości przebiegu tej trasy w transeuropejskiej sieci bazowej podczas kolejnej modyfikacji – podsumował wiceminister.
Spotkanie w Warszawie było drugim szczytem państw Trójmorza. Pierwsze odbyło się w sierpniu 2016 r. w Dubrowniku.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)