Cała treść

Krajowa Liga Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do bezpłatnego udziału w Krajowej Lidze Innowacji organizowanej przez Instytut Sobieskiego. KLI to klasyfikacja firm, w której brane są pod uwagę m. in.: nakłady i zatrudnienie w obszarze B+R, liczba posiadanych patentów, liczba projektów zrealizowanych z instytucjami naukowymi i wskaźniki eksportowe.
Krajowa Liga Innowacji jest objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii i PARP, dla uczestników przewidziane są wyróżnienia oraz nagrody.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są przez Internet. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się tutaj.

 
(Źródło: PARP)