Cała treść

Są chętni na budowę miejskich parkingów kubaturowych w Łodzi

Sześć firm zgłosiło się do przetargu na wybór wykonawcy sieci parkingów kubaturowych w centrum Łodzi.
Po raz pierwszy miasto przystępuje do negocjacji w sprawie inwestycji w partnerstwie publiczno – prywatnym. – Wydaje się, że przedsięwzięcie jest opłacalne dla podmiotów prywatnych, bo odzew rynku okazał‚ się duży. Każdy z parkingów liczył‚ będzie od 120 do 360 miejsc postojowych – mówi Robert Kolczyński, dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami UMŁ.
Na razie nie wiadomo, w jakiej technologii zostaną wybudowane. W trakcie negocjacji wypracowany zostanie model biznesowy dla tego przedsięwzięcia. Ustalone zostaną szczegółowe warunki, w tym ceny poszczególnych inwestycji, liczba miejsc na poszczególnych parkingach. Wkładem miasta mają być wskazane nieruchomości, na których inwestor z własnych środków wybuduje parkingi, którymi będzie dysponował i zarządzał‚ przez 30 lat. – W pierwszym etapie planujemy budowę czterech parkingów przy ulicach: Tuwima 12, Zachodnia 66 oraz dwa punkty przy ul. Wschodniej. Liczymy, że ich budowa będzie skutkowała m.in. odzyskaniem placów Komuny Paryskiej i 4 Czerwca jako atrakcyjnie zagospodarowanej przestrzeni publicznej – dodaje Natalia Olszewska z Wydziału ds. Zarządzania Projektami UMŁ.
Negocjacje potrwają półtora miesiąca. Wybrane podmioty zostaną zaproszone do składania ofert. Po podpisaniu w końcówce roku umów na realizację zadań, inwestycje mają szansę rozpocząć się na początku przyszłego roku.
Jak poinformował dyr. Wydziału ds. Zarządzania Projektami UMŁ Robert Kolczyński, niektóre z parkingów będą zmechanizowane, tzn. że proces parkowania wykonają specjalne urządzenia, umieszczając pojazd w odpowiednim module. Ponadto w ramach całego systemu parkingów kubaturowych będzie można zastosować specjalną aplikację, która wskaże wolne miejsca. Ze wstępnych analiz wynika, że cena parkowania w obiektach kubaturowych gwarantująca zysk może być porównywalna z taryfą parkomatów.

 
(Źródło: Urząd Miasta Łodzi)