Cała treść

Seminarium „Rozbudowa istniejących systemów ITS – nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii”

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA ma przyjemność zaprosić do udziału w seminarium pt.: „Rozbudowa istniejących systemów ITS – nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii”, które odbędzie się 26 września 2017 r. w Warszawie. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl.
Udział w wydarzeniu dla przedstawicieli administracji publicznej (Ministerstwa, GDDKIA, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Miast, Województw, Powiatów, Miejskie Zakłady etc.) jest bezpłatny.
Celem seminarium jest zaprezentowanie możliwości rozbudowy istniejących systemów ITS o nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele instytucji centralnych oraz samorządowych, w których wdrożone zostały systemy zarządzania ruchem. Zaproszenia do wystąpienia zostaną wysłane do wykonawców, którzy będą mogli zaprezentować swoje rozwiązania związane z monitorowaniem ruchu, integracją z systemami ewidencji dróg i obiektów mostowych, sterowaniem oświetleniem ulicznym, poborem opłat w miastach, elektroniczną komunikacją z mieszkańcami, ważeniem w ruchu, odcinkowym pomiarem prędkości, systemami parkingowymi, aplikacjami mobilnymi i urządzeniami pokładowymi itp.
ITS POLSKA zaprasza wszystkie firmy do zapoznania się z ofertą współpracy jako Partnera merytorycznego seminarium.
Zaproszenie uczestnictwa skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych (Ministerstwo, GDDKIA, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Miast, Województw, Powiatów, operatorzy transportu publicznego itp.) oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia (karta zgłoszenia, program etc.) znajdują się tutaj.

 
(Źródło: ITS POLSKA)