Cała treść

Zmieniamy oblicze transportu – ruszył Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna to hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który obchodzony jest od 2002 roku w dniach 16-22 września. Celem ETZT jest zachęcenie władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych do wprowadzania i promowania zrównoważonych środków transportu. Tegoroczna kampania przekonuje nie tylko do współdzielenia, ale także i korzystania z niskoemisyjnych, nowoczesnych form transportu. Apel do samorządów o uczestnictwo w tegorocznej edycji akcji wystosowali minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk i minister środowiska Jan Szyszko.
– Kształtowanie transportowej wrażliwości oraz rozsądne użytkowanie prywatnych samochodów jest równie ważne dla zrównoważonej mobilności, jak nowy tabor i modernizacja infrastruktury. Dlatego zachęcamy miasta, szkoły i zakłady pracy do wzięcia udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu. Chcemy razem propagować wiedzę na temat alternatywnych i czystych form transportu i małymi krokami zmieniać jego oblicze  – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

 
Filozofia współdzielenia
 

Mobilność współdzielona jest elementem „gospodarki dzielenia się”, która opiera się na modelu biznesowym zakładającym czasowe korzystanie z towarów lub usług dostarczanych lub wykonywanych głównie przez osoby prywatne. Filozofia współdzielenia polega na założeniu, że nie liczy się posiadanie, tylko korzystanie z dostępnych zasobów, co w znaczącym stopniu wpływa na ograniczenie konsumpcji.
Współdzielona mobilność to łatwiejsze korzystanie z różnych środków transportu – samochodów, rowerów i komunikacji publicznej. Pozwala na efektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi i zasobami naturalnymi.
Przynosi też wymierne korzyści społeczne – miasta są mniej zakorkowane, a powietrze czystsze. Dlatego coraz więcej świadomych osób korzysta z alternatywnych środków transportu.

 
Technologia sprzymierzeńcem mobilności współdzielonej
 

Komisja Europejska zachęca w tegorocznej kampanii do udostępniania samochodów, rowerów, dwukołowych pojazdów z silnikiem itp., ale także korzystania z platform do organizowania wspólnych przejazdów samochodem.
Traktując transport jako usługę (ang. mobility-as-a-service), zwłaszcza przy użyciu elektronicznych aplikacji i platform internetowych (bike-share czy car-share) – dzielimy się mobilnością.

 
Czysta mobilność, czyli jaka?
 

Sektor transportu ma znaczący wpływ na zmiany klimatu – w Polsce odpowiada za ok. 13 proc. emisji gazów cieplarnianych, a w Europie stanowi już niemal ¼. Emisja toksycznych gazów i pyłów jest jedną z dwóch głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w miastach. Redukcja emisji jest możliwa m.in. dzięki zrównoważonej mobilności, czyli korzystaniu z emitujących mniej zanieczyszczeń samochodów i alternatywnych środków transportu, a także stosowaniu „czystszych” paliw.
Mobilność miejska może być czysta dzięki efektywniejszym energetycznie i niskoemisyjnym środkom transportu. Ważne jest także, by przestrzeń publiczna była projektowana na potrzeby ruchu bezsamochodowego. Mieszkańcy powinni mieć ułatwiony dostęp do transportu zbiorowego, a szczególnie bezemisyjnego (transport szynowy, tabor elektryczny). Jednocześnie autobusy, ciężarówki, taksówki, samochody osobowe i inne pojazdy muszą stać się bardziej przyjazne środowisku, dzięki wykorzystaniu technologii lub paliw alternatywnych.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)