Cała treść

Przetarg na rower miejski w Toruniu

Ma być nowocześniejszy i bardziej przyjazny dla użytkowników – tak ma wyglądać  II edycja Toruńskiego Roweru Miejskiego. Toruńscy drogowcy ogłosili przetarg na jego uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14.11.2017 r.
Z końcem listopada tego roku wygasa czteroletnia umowa z dotychczasowym operatorem Toruńskiego Roweru Miejskiego.
Od 2018 roku wypożyczalnia rowerów miejskich w Toruniu będzie nowocześniejsza i bardziej przyjazna dla użytkowników. System TRM będzie składał się z 40 stacji posiadających do wypożyczenia 400 rowerów. W 2018 roku dla użytkowników będzie dostępny w okresie od kwietnia do listopada, natomiast w latach 2019-2021 w miesiącach marzec-listopad. Wypożyczenie rowerów oraz ich zwrot ma być możliwy przez cała dobę i we wszystkie dni tygodnia. Ponadto zwycięska firma będzie mogła rozbudować system o dodatkowe stacje sponsorskie, za które miasto nie poniesie żadnych kosztów. Zwiększy to liczbę rowerów i ich dostępności.
Toruński Rower Miejski będzie obecny także w sieci. Firma, która zajmie się jego zarządzaniem będzie zobowiązana do uruchomienia strony internetowej, na której znajdziemy m.in. regulamin TRM, formularz rejestracyjny, instrukcje korzystania i mapę systemu z naniesionymi stacjami TRM. Na stronie znajdą się dane operatora i zakładka z najczęściej zadawanymi przez użytkowników pytaniami. Oprócz strony internetowej w czasie obowiązywania umowy będzie stworzony profil na ogólnodostępnym portalu społecznościowym, który będzie zawierał link do strony internetowej systemu TRM oraz bieżące informacje. Warto zaznaczyć, że operator musi zapewnić aplikacje na urządzenia przenośne (smartfony tablety, itp.). Aplikacja powinna m.in. zapewniać w sposób bezpieczny, prosty i maksymalnie szybki dokonywanie stosowanych opłat (doładowania) poprzez transakcje bezgotówkowe. Za pomocą aplikacji będziemy mogli zgłosić awarię stacji oraz rowerów.
W nowej edycji Toruńskiego Roweru Miejskiego, tak jak dotychczas, pierwsze 20 minut użytkowania roweru będzie nieodpłatne. Na wszystkich stacjach rowerowych możliwa będzie rejestracja oraz płatność przy pomocy karty płatniczej zakładając użycie terminalu płatniczego bez konieczności wpisywania numeru karty do panelu. Wszystkie rowery mają być wyposażone w aktywny GPS. Umowa na Toruński Rower Miejski będzie obowiązywała 4 lata.

 
(Źródło: Urząd Miasta Torunia)