Cała treść

Dzień informacyjny nt. transportu autonomicznego

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej i Instytut Transportu Samochodowego zapraszają na dzień informacyjny poświęcony tematyce transportu autonomicznego w latach 2018-2020 w ramach programu H2020. Przedmiotem spotkania będą zagadnienia dotyczące:

 • projektowania, testowania i certyfikacji oraz regulacji prawnych dotyczących autonomicznego transportu samochodowego,
 • projektowania, testowania i regulacji prawnych dotyczących autonomicznych jednostek pływających (w tym barek) przeznaczonych m.in. dla transportu śródlądowego i transportu miejskiego oraz robotów autonomicznych (w tym podwodnych) do inspekcji mórz,
 • wykorzystania sieci 5G dla rozwoju transportu autonomicznego,
 • wykorzystania zautomatyzowanych samochodów ciężarowych w realnych operacjach logistycznych,

a także:

 • zautomatyzowanej budowy i utrzymania infrastruktury transportowej,
 • tematyki dronów.

Wydarzenie dedykowane jest:

 • producentom środków transportu (nie tylko pojazdów drogowych),
 • właścicielom/zarządcom infrastruktury transportowej a także operatorom transportowym (przewoźnikom), szczególnie z obszaru transportu śródlądowego,
 • jednostkom badawczym,
 • przedstawicielom administracji miejskiej odpowiedzialnej za rozwój transportu, w tym zarządcom infrastruktury,
 • małym i średnim przedsiębiorstwom,
 • przedstawicielom NCBiR (jednostki finansującej badania m.in. w programach: InnoSBZ, InnoMOTO, a w przyszłości badania dotyczące pojazdów autonomicznych),
 • przedstawiciom branży zbrojeniowej (zajmujących się obiektami bezzałogowymi).

Specjalnymi prelegentami dnia informacyjnego będą przedstawiciele ministerstw: Infrastruktury i Budownictwa, Energii i Cyfryzacji, którzy przedstawią działania poszczególnych resortów w zakresie autonomizacji transportu w Polsce.
Dzień informacyjny zaplanowano na 22 listopada 2017 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie – ul. Jagiellońska 80.
Spotkanie jest bezpłatne. Rejestracja jest obowiązkowa przez stronę www.kpk.gov.pl w dziale „Nasze szkolenia” lub bezpośrednio pod adresem.
Termin zakończenia rejestracji upływa 20 listopada 2017 o godzinie 15-tej. Liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji tutaj.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)