Cała treść

Wpływ cyfryzacji na lotnictwo tematem ECAC Forum/10

W dniu 6 grudnia 2017 roku. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson na zaproszenie Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) wziął udział w ECAC Forum/10. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od 2008 r. Jego celem jest umożliwienie Dyrektorom Generalnym Lotnictwa Cywilnego państw członkowskich ECAC otwartej dyskusji nad strategicznymi kwestiami o dużym znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Tematem tegorocznego spotkania było: Jak cyfryzacja wpływa na przyszłość lotnictwa (How Digitalisation is Shaping the Future of Aviation).
W ramach Forum zorganizowano trzy panele:

  1. Customer Experience
  2. Innovation to Improve Operational Efficiency and Safety
  3. Digital Transformation.

Podczas pierwszego panelu, moderowanego przez Prezesa ULC, dyskutowano o nowych technologiach i platformach oraz o ich wpływie na doświadczenia klientów. Drugi panel zajmował się kwestią wpływu cyfryzacji na operacje lotnicze, zmniejszenia kosztów oraz wzrostu wydajności. W trzecim i ostatnim panelu uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie, jak wykorzystanie technologii cyfrowych zmienia lotnictwo.
W tegorocznym Forum udział wzięli Dyrektorzy Generalni Lotnictwa Cywilnego, przedstawiciele państw członkowskich ECAC oraz państw trzecich (Izrael, USA), a także EUROCONTROL, EASA, IATA, przemysłu lotniczego oraz ośrodków akademickich.

 
(Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego)