Cała treść

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – warsztaty dla koordynatorów

W dniach 13-14 grudnia 2017 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przeprowadziło warsztaty dla lokalnych i regionalnych koordynatorów polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu „Planowanie ETZT jako wsparcia dla wdrażania polityki transportowej UE”. Szczególny nacisk został położony na kwestie wdrażania rozwiązań trwałych w węzłach miejskich, zgodnie z wytycznymi Transeuropejskiej Sieci Transportowej (ang. Trans-European Transport Networks, TEN-T).
W ramach sesji dyskusyjnych przedstawiciele kilkudziesięciu województw, miast i gmin mieli możliwość zaprezentowania działań i wydarzeń zorganizowanych w ramach tegorocznej edycji ETZT oraz przedstawienia przykładów dobrych praktyk. Uczestnicy dyskutowali także na temat inwestycji związanych z multimodalnym charakterem transportu miejskiego. Część warsztatów dotyczyła przygotowań do przyszłorocznej kampanii, która odbędzie się pod hasłem „Multimodalność”.
W spotkaniu wziął udział przedstawiciel sekretariatu ETZT Juan Caballero, który omówił praktyczne aspekty organizacyjne programu.
Warsztaty były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – instrumentu „Łącząc Europę”.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)