Cała treść

Umowa o dofinansowanie niskoemisyjnego transportu miejskiego w metropolii łódzkiej podpisana

411 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 otrzymała Łódź na kolejny projekt związany z rozbudową i modernizacją linii tramwajowych w mieście. 15 grudnia br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z władzami miasta umowę o dofinansowanie inwestycji.
W podpisaniu umowy o dofinansowanie uczestniczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.
– Województwo łódzkie jest aktywnym beneficjentem Programu Infrastruktura i Środowisko. Przy współfinansowaniu programu w regionie realizowane są 62 projekty o wartości ponad 5 mld zł, z czego ponad 3 mld zł to fundusze UE. Inwestycje dotyczą różnych sektorów – poinformował wiceminister rozwoju.
Wartość całkowita przedsięwzięcia „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” to ponad 666,5 mln zł.
Projekt obejmuje budowę i przebudowę wybranych odcinków tras tramwajowych o łącznej długości 12,88 km, zakup 30 nowoczesnych tramwajów oraz modernizację zajezdni tramwajowej. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w Łodzi, zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko i poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa podróży.

 
(Źródło: CUPT)