Cała treść

Inteligentne Systemy Transportowe w Wałbrzychu

Po trwającym kilka miesięcy postępowaniu przetargowym, Sprint S.A., na początku 2018r., podpisał umowę z Gminą Wałbrzych, Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzych, na realizację Inteligentnego Systemu Transportu.

Projekt realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim”

Istotnym faktem jest to, iż oś komunikacyjna Wałbrzycha stanowi położona w dolinie rzeki Pełcznica – droga krajowa, po której co dnia przejeżdża ok. 30 tys. samochodów. Tym samym Wałbrzych, ze względu na ukształtowanie terenu, zabudowę, rozległość miasta oraz infrastrukturę drogową, jest swoistym ewenementem w skali kraju.

Planowane wdrożenie i oddanie do użytku dla Zamawiającego i mieszkańców miasta nastąpi jeszcze 2018 roku.