Cała treść

Sesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych

Dnia  27 maja 2014 r. w Warszawa odbędzie się  Sesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych, organizowana przy POLSKIM KONGRESIE ITS 2014. Sesja adresowana jest w szczególności do osób, które chciałyby skonsultować konkretne pomysły na ubieganie się o środki z programów horyzontalnych.
Ze względów organizacyjnych udział w sesji KE ograniczony został do 70 osób wyłącznie dla uczestników Polskiego Kongresu ITS 2014. O udziale w sesji decyduje kolejność nadsyłania formularzy zgłoszeń. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym na adres podany w karcie zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby osób z jednej instytucji do 1 przedstawiciela. Szczegółowe informacje na temat spotkania, w tym karta zgłoszenia znajdują się tutaj. Poniżej program spotkania:

14:30 – rejestracja

15:00 – 18:00 sesja dot. programów horyzontalnych

1.       Wytyczne TEN-T i Connecting Europe Facility (CEF) jako nowe instrumenty polityki transportowej UE i dofinansowania projektów w ramach rozwoju europejskiej infrastruktury transportowej (Pawel Stelmaszczyk, Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności)

a.       Europejska Siec Transportowa (wg Wytycznych TEN-T)
i.       Ramy prawne (rozporządzenie TEN-T z grudnia 2013 r.)
ii.      Koncepcja cieci bazowej i uzupełniającej
iii.     Podejście “korytarzowe”
2.       CEF jako dedykowany instrument wsparcia projektów transportowych w UE na lata 2014-2020 (Pawel Stelmaszczyk, Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności)
a.      Główne obszary wsparcia
b.      Wymogi formalne dla projektów
i.      Pojęcia multimodalności, trans-graniczności i “europejskiej wartości dodanej”
c.      Środki zarezerwowane dla krajów członkowskich-beneficjentów Funduszu Spójności w ramach CEF (10 bn €)
d.      Procedura naboru i ewaluacji projektów
e.      Działania “horyzontalne” i wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w transporcie
f.      Możliwości dofinansowania projektów ITS (kryteria, planowane kwoty, etc.)
3.      Dyskusja (wszyscy uczestnicy)

18:00 – zakończenie sesji

(Źródło: ITS POLSKA)