Cała treść

120 konron za wjazd do centrum Pragi od 2015 roku

Prascy radni ze stolicy Czech zdecydowali, że od 2015 roku wjazd do centrum miasta będzie objęty opłatą w wysokości 120 czeskich koron, tj. 4,5 euro. Władze miasta liczą, że wprowadzenie opłaty zmniejszy ruch w centrum o około 30 procent.

Nie rozwiązane zostały jeszcze kwestie wysokości opłaty dla mieszkańców strefy objętej opłatą za wjazd. Nie podjęto także decyzji czy opłata za wjazd będzie pobierana każdorazowo za wjazd do centrum czy np. raz dziennie. Władze Pragi szacują, że system kontroli wjazdu do strefy objętej opłatą będzie kosztować 25 mln euro. Zwróci się po kilku latach i przyczyni do zmniejszenia zatłoczenia w centrum stolicy Czech.