Cała treść

Globalny system informacji o nawigacji lotniczej

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) wspólnie z firmą ESRI pracuje nad nowym systemem informacji o lotach i nawigacji. Korzystając z właściwości oprogramowania ArcGIS Server ICAO stworzy portal zawierający różne mapy nawigacyjne, które udostępnione zostaną przez Internet.

System informacji o nawigacji ICAO electronic Air Navigation Plan (ICAO eANP) ma zawierać mapy tematyczne i obrazy satelitarne związane z nawigacją, jak również harmonogramy, informacje i rozkłady lotów na całym świecie. Dane te mają zostać zawarte w portalu internetowym, a część informacji dostępna będzie dla każdego. Usługa ICAO eANP będzie przydatna dla monitoringu, planowania i analizy lotów.