Cała treść

Wyniki konkursu LIDER ITS 2010

Stowarzyszenie ITS POLSKA wraz z czasopismem "Przegląd ITS" oraz partnerem konkursu – firmą Sanef, w dniu 19 maja 2010 roku w czasie wieczornej gali w Muzeum Techniki wręczono nagrody i wyróżnienia pierwszej edycji konkursu o tytuł LIDER ITS. Patronem honorowym konkursu zostało Ministerstwo Infrastruktury.

"Miło nam powitać  wszystkich laureatów pierwszej edycji konkursu o tytuł „LIDER ITS” – wyróżnienia przyznanego za osiągnięcia w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych w 2009 roku" – tymi słowami Marek Pawłowski rozpoczął uroczystość witając zebranych gości. Po nim głos zabrali odpowiednio: Marek Litwin – prezes zarządu Stowarzyszenia ITS POLSKA, Wojciech Suchorzewski – przewodniczący kapituły konkursowej, Maciej Jankowski – Wiceminister Infrastruktury oraz Benoît Rossi – dyrektor ds. projektów międzynarodowych w firmie Sanef.

Tytuł "Lider ITS 2010" w kategorii FIRMA otrzymało przedsiębiorstwo BENSON CONSULTANTS Sp. z o.o.  za opracowanie wdrożonego przez kilku użytkowników  systemu SkyLogic optymalizującego procesy logistyczne. Wyróżnienie jury przyznało firmie NEUROSOFT, Sp. z o.o. za NeuroCar 2.0 – komputerowy system do automatycznej identyfikacji pojazdów. Rozwiązanie zostało wdrożone, m.in. w Woli Dębińskiej, jako element Systemu Preselekcji Wagowej, który zgłoszony został w konkursie LIDER ITS 2010 w kategorii Samorządy.
W kategorii SAMORZ¡D najwyżej oceniona została ZIELONA GÓRA. Jury doceniło to miasto za konsekwentne rozwijanie „Zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym” w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Wyróżniony został KRAKÓW za stworzenie i rozwijanie zaawansowanych systemów: Systemu Sterowania Ruchem oraz Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego.
Mimo iż branża ITS jest w Polsce bardzo młoda i dopiero się rozwija to w kategorii konkursowej PRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA pojawiła się bardzo wysoko oceniona przez jury rozprawa habilitacyjna dr hab. inż. Mirosława SIERGIEJCZYKA pt. „Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki transportu”.
Ostatnią z czterech kategorii konkursu była PRACA DYPLOMOWA. Wśród otrzymanych prac kapituła konkursowa najwyżej oceniła pracę magisterską pt. „Ocena funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie” autorstwa mgr inż. Małgorzaty BARAÑSKIEJ. Dodatkowo wyróżniony został inż. Marek ŚWIÊTOCHOWSKI za ciekawą pracę dyplomową inżynierską pt. „Zastosowanie rozwiązania BlackBerry Enterprise w firmie transportowo-logistycznej”.

Wśród nagród jakie trafiły do zwycięzców konkursu znalazły się: nawigacja GPS i pamięci flash ufundowane przez firmę Sanef, a także książki podarowane przez Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta St. Warszawy oraz ITS Netherlands Connekt.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz sponsorom konkursu. Pierwsza edycja konkursu LIDER ITS spotkała się z Państwa strony z bardzo dobrym przyjęciem co pozwala nam już teraz planować kolejną edycję konkursu w przyszłym roku.