Cała treść

I Seminarium Drogowe w Chorzowie

W dniu 23 lutego 2011 roku w Chorzowie odbyło się I Seminarium Drogowym. Spotkanie odbyło się pod nazwą "Jak bezpiecznie zarządzać drogami w aglomeracji śląskiej – wymiana doświadczeń".

Seminarium spełniło swoją rolę, gdyż dało możliwość spotkania się w gronie osób zajmujących się drogownictwem w województwie śląskim oraz pozwoliło na wzajemną wymianę doświadczeń zawodowych przedstawicieli wielu lokalnych zarządów dróg.

W czasie spotkania przedstawiciele zarządów dróg miejskich, firm i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego prezentowali 'dobre praktyki' ze swoich miast, na których warto się wzorować i wdrażać je w pozostałych miastach regionu.

Prezentacje z I Seminarium Drogowego są dostępne tutaj.