Cała treść

Nie zamykać głowy

Hasło tegorocznej kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” oraz powiązany z nią „Europejski Dzień bez Samochodu” nawołuje: „Wybierz wygodną alternatywę! Nie zamykaj się w samochodzie!” Z badań wynika, że kierowcy mają świadomość zalet stosowania innych niż  auto środków komunikacji w mieście, ale przekonują się do takiego rozwiązania bardzo powoli.
Okazuje się, że kampania „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” oraz powiązany z nią „Europejski Dzień bez Samochodu” nie są pustymi, nic nie mówiącymi hasłami. Wręcz społeczna ocena tych inicjatyw jest pozytywna. Szerzone w ten sposób idee są cenione, natomiast zdecydowanie gorzej wypada skuteczność ich sankcjonowania poprzez zmiany w postawach i nawykach, na przykład w skłonnościach do rezygnacji z jazdy do i z  pracy prywatnym samochodem na rzecz transportu publicznego. Dlatego obok hasła, by nie zamykać się w samochodzie, powinno być hasło, by nie zamykać głowy na rozwiązania alternatywne do auta.
Według badań zrealizowanych na zlecenie Ministerstwa Środowiska większość ankietowanych kierowców zgadza się, że powinno być więcej kampanii pokazujących korzyści alternatywnych dla samochodów możliwości podróżowania, w tym uświadamiających zalety ekologiczne, ekonomiczne czy zdrowotne.  Ale z drugiej strony blisko połowa kierowców stwierdziła, że żadna kampania nie przekona ich do zrezygnowania z samochodu osobowego. To jednak nie oznacza, że należy zaprzestać przekonywania do tego. Jak każdy proces mentalny i ten potrzebuje czasu. To widać po badaniach. W 2008 roku z tej oferty ZTM w Warszawie bezpłatnego poruszania się komunikacją skorzystało 70 kierowców (tyle dowodów tego dnia sprawdzili kontrolerzy biletów ZTM). W 2009 roku było ich już 275. W roku ubiegłym liczba kierowców, którzy zdecydowali się na pozostawienie swoich ukochanych „czterech kółek” w garażach doszła prawie do 500. To oczywiście jeszcze nie rozwiązuje problemu zakorkowanego miasta, ale pokazuje, że organizowanie akcji takich jak „Europejski dzień bez samochodu” przynosi skutek.

Źródło: edroga.pl