Cała treść

‘’Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania’’- fotorelacja z seminarium w Lublinie

Dnia 21 września br. w Hotelu Focus w Lublinie odbyło się seminarium ‘’Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania’’. Organizatorami seminarium było ITS Polska oraz ITS POLSKA – Regionalny Oddział Lubelski. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman. W seminarium udział wzięli liczni przedstawiciele firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej, w tym Przegląd-ITS. Relacja z tego wydarzenia tutaj.

Prezes ITS Polska - Marek Litwin oraz Lider Regionalnego Oddziału Lubelskiego ITS POLSKA - Jerzy Ekiert, podczas rejestracji na seminarium.

Prezes ITS POLSKA - Marek Litwin oraz Władysław Skonecki członek Regionalnego Oddziału Lubelskiego ITS POLSKA witają gości przybyłych na seminarium.

Jerzy Ekiert - Lider Regionalnego Odzdziału Lubelskiego ITS POLSKA, wita wszystkich przybyłych na seminarium.

Prezes ITS Polska - Marek Litwin podczas swojego referatu pt. ''Implementacja systemów ITS - korzyści i wyzwania'' postawił pytanie: ''Czy rozbudowa infrastruktury drogowej rozwiąże aktualne problemy transportu?''

''Energochłonny transport samochodowy w miastach jest wypierany przez zintegrowane systemy transportu publicznego...'' - mówił podczas swojego referatu prof. Wojciech Suchorzewski.

Uczestnicy seminarium podczas referatu pt. ''Idea zrównoważonej mobilności w strategiach transportowych miast polskich'', wygłoszonego przez prof. Wojeciecha Suchorzewskiego.

O korzyściach społecznych i ekonomicznych płynących z wdrożenia ITS takich jak: poprawa brd, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska czy zwiększenie efektywności transportu, przekonywał podczas swojego wystąpienia prof. Ryszard Krystek.

Wiesław Graczyk z iKOM w swoim referacie przedstawił propozycje rozizań ITS dla samorządów.

Ryszard Pisarski z Elektroniki i Telematyki Drogowej w swoim refrecie przedstawiał walory sytemu monitoringu sygnalizacji świetlnej.

Prowadzący pierwszą część seminarium prof. Jan Kukiełka zachęcał wszystkich uczestników seminarium do żywej dyskusji.

''Inensywny rozwój transportu przyczynił się do nasilenia problemów, musimy nastawić swoje działania na poprawę bezpieczeństwa. Jesteśmy na dobrej drodze ku temu...'' - mówił podczas dyskusji Stanisław Żmijan - przedstawiciel Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Andrzej Matacz z Wydziału Inżynierii Ruchu Urzędu Miasta w Lublinie podczas swojego wystąpienia poruszał problemy sterowania ruchem ulicznym i parkowaniem w Lublinie.

Piotr Dąbrowski z ACISA w swoim referacie pt. ''Problemy sterowania ruchem ulicznym i parkowaniem na terenie miast na przykładzie Lublina'' przedstawił ogólną koncepcję ITS w Lublinie.

''Dane pozyskiwane z systemu, poza oczywistą preselekcja pojazdów, przekraczających dopuszczalne normy, stanowią bogate źródło informacji na temat parametrów potoku ruchu...'' - mówił w swoim referacie Artur Ryguła z APM.

Drugą część seminarium poprowadził prof. Wojciech Suchorzewski.

O Systemie Wspomagania Dyżurnego Ruchu oraz Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej w swoim referacie pt. ''Informatyczne systemy wspomagające przewozy kolejowe - opis i ocena funkcjonalności'' mówił Grzegorz Karoń z Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu.

Tadeusz Augustowski z KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji w swoim wystąpieniu poruszał problematykę sterowania i zarządzania ruchem kolejowym.

O rozwiązaniu podwyższającym bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i pieszych na przejazdach kolejowych niestrzeżonych i przejściach dla pieszych mówił w swoim referacie Andrzej Wiśniewski z Krakowskich Zakładów Automatyki.

''Poprawny pomiar jest podstawą do przeprowadzenia analiz, w oparciu o które dokonywany jest wybór najlepszego wariantu, zapewniający większy poziom bezpieczeństwa...'' przekonywał Krzysztof Żaba z Rgionalnego Oddziału Lubelskiego ITS POLSKA.

''Dzięki agregacji danych do umownych wskaźników możliwe jest łatwe zestawienie, porównywanie oraz analizowanie nawet bardzo dużych zbiorów danych...'' - mówił w swoim referacie Tomasz Przeździęk z CE-Traffic.

Zwieńczeniem seminarium była dyskusja którą poprowadził prof. Wojciech Suchorzewski.

''Rozwój sieci dróg krajowych powinien uwzględniać także rozwój komplementarnej sieci dróg, które będą pełniły rolę rozprowadzających ruch z tych dróg na sieci dróg samorządowych ...'' przekonywała żywo podczas dyskusji Anna Nizioł z Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

Marek Litwin - Prezes ITS Polska podziękował wszystkim uczestnikom seminarium za przybycie, głos końcowy oddał...

... Jerzemu Ekiertowi - Liderowi Regionalnego Oddziału Lubelskiego ITS POLSKA, kóry wyraził nadzieję, iż seminarium spełniło swój cel, a jego uczestnicy wynieśli z niego możliwie największą wiedzę.