Cała treść

Rusza IV edycja konkursu LIDER ITS !

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z  redakcją PRZEGLAD – ITS zaprasza  producentów i usługodawców rozwiązań ITS, samorządy i administrację, kadrę naukową oraz absolwentów wyższych uczelni do zgłaszania swoich projektów do udziału w kolejnej, czwartej edycji konkursu LIDER ITS 2013. Podobnie jak  w poprzednich latach, tegoroczna edycja  konkursu została  objęta honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.
Przyznawana po raz czwarty statuetka LIDER ITS 2013 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2012 roku w czterech kategoriach:
– najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
– najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
– najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
– najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.
‘’Jestem przekonany, że konkurs, którego ranga i zasięg rośnie nieprzerwanie od 4 lat pozwoli wypromować i wyróżnić przedsięwzięcia służące rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce.’’– powiedział Mikołaj Karpiński, zastępca dyrektora w Biurze Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.itspolska.pl w zakładce LIDER ITS, formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj.