Cała treść

Nowe kamery przy świętokrzyskich drogach krajowych

Nowe kamery, dzięki którym kierowcy mogą obserwować tej zimy sytuację na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego zostały zamontowane między innymi przy nowootwartej obwodnicy północnej Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78, na węźle Kielce Północ przy drodze ekspresowej S7 i na odcinku Kielce – Cedzyna drogi ekspresowej S74. W sumie przybyło 9 nowych urządzeń. Zdjęcia z kamer drogowych zamontowanych przy drogach krajowych całej Polski można oglądać na stronie internetowej GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl klikając na „mapę kamer drogowych”. Obok zdjęć zamieszczane są także informacje na temat temperatury i zjawisk atmosferycznych, co jest szczególnie przydatne przy planowaniu podróży zimą.
Aktualnie na terenie regionu świętokrzyskiego kamery robią zdjęcia w 38 punktach, głównie na odcinkach o dużym natężeniu ruchu, w okolicy węzłów i skrzyżowań. Kamery znajdują się:

  • przy drodze nr 7 w miejscowości Pogorzałe, w Baranowskiej Górze, w Suchedniowie, przy węźle Zalezianka, w Barczy, Kajetanowie, Chęcinach, Miąsowej i Wodzisławiu;
  • przy drodze nr 74 w Mniowie, Kielcach, Cedzynie i Łagowie;
  • przy drodze nr 78 w Jędrzejowie i Moskorzewie.

Najnowsze kamery zamontowane zostały pod koniec ub. roku przy drodze ekspresowej S7 w Kajetanowie i Barczy (w sumie 4 urządzenia), przy północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78 (2 urządzenia) oraz przy drodze ekspresowej S74 na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej z Aleją Solidarności i przy rondzie w Cedzynie (3 urządzenia).

(Źródło: GDDKiA O/Kielce)