Cała treść

UE wspiera systemy transportowe

Nowa polityka UE w zakresie infrastruktury Ponad 50 milionów euro przeznaczy Unia Europejska na sfinansowanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) na europejskich autostradach, mających na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa i wydajności. To środki pochodzące z programu UE TEN-T. Projekty te będą dotyczyć kilku usług ITS, w tym inteligentnego parkowania samochodów ciężarowych, czasu podróży i informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym.
Bliska współpraca pomiędzy 20 państwami członkowskimi, organami odpowiedzialnymi za drogi i prywatnymi zainteresowanymi podmiotami pomoże usprawnić ITS i wesprzeć ich rozwój na głównej europejskiej sieci dróg. Zapewni to bezpieczeństwo i dostęp do informacji o ruchu wszystkim użytkownikom i zagwarantuje interoperacyjność usług ITS w całej UE.
ITS zostaną wprowadzone w ramach pięciu osobnych projektów, z których każdy skupi się na konkretnej części Europy:

  • Projekt URSA MAJOR obejmie drogi łączące porty Morza Północnego, zagłębie Ruhry i Renu, a także obszary metropolitarne w południowych Niemczech i północnych Włoszech. Austria i Szwajcaria także są zaangażowane w projekt jako kraje tranzytowe.
  • Projekt CROCODILE obejmuje trzy główne korytarze drogowe: Bałtyk–Adriatyk (łączący Niemcy z Włochami i Słowenią), Ren–Dunaj (Niemcy z Bułgarią) i Wschód – wschodnia część regionu Morza Śródziemnego (Niemcy z Grecją).
  • Projekt NEXT-ITS będzie dotyczył korytarza Skandynawia–Morze Śródziemne z Oslo i granicy fińsko-rosyjskiej na północy przez Kopenhagę do Bremy i Hanoweru w Niemczech.
  • Projekt MedITIS będzie polegał na wdrożeniu usług ITS we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Portugalii wzdłuż korytarza śródziemnomorskiego, i połączy kilka głównych portów morskich oraz region Morza Śródziemnego z wybrzeżem Atlantyku.
  • Projekt Arc Atlantique połączy kluczowe węzły gospodarcze w Wielkiej Brytanii (Belfast, Glasgow, Cardiff, Londyn), Irlandii (Dublin), Francji (Calais, Lille, Paryż, Lyon, Bordeaux, Tuluza), Holandii (Rotterdam, Amsterdam), Belgii (Antwerpia, Bruksela, Charleroi, Liège), Hiszpanii (San Sebastian, Bilbao, Valladolid, Santander, A Coruña) i Portugalii (Porto, Lizbona).

Przykłady usług ITS wdrażanych w ramach powyższych projektów to:

  • usługi inteligentnego parkowania samochodów ciężarowych, oparte na wspólnych standardach europejskich w zakresie znajdowania dostępnych i bezpiecznych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych.
  • usługi nawigacji drogowej z rzetelnymi informacjami o warunkach podróżowania w celu zaplanowania najbardziej opłacalnej podróży i uzyskiwania dokładnych szacunków na temat czasu podróży.

W projektach przewidziano również poprawę zarządzania ruchem i transgranicznej wymiany informacji między państwami członkowskimi, co przyczyni się do obniżenia opóźnień związanych z korkami i do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na europejskich drogach.
Projekty wybrano do współfinansowania ze środków UE z pomocą zewnętrznych ekspertów w ramach wieloletniego zaproszenia do składania wniosków TEN-T 2013, priorytet „Inteligentne systemy transportowe”. Ich realizacja będzie monitorowana przez INEA, Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci utworzoną przez Komisję Europejską.
Wszystkie projekty mają zostać ukończone do grudnia 2015 r.

(Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)