Cała treść

Publiczna prezentacja założeń projektu e-Podróż

Dnia 29 kwietnia w Urzędzie Transportu Kolejowego odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Podróż”. Projekt ubiega się o dofinansowanie w konkursie dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Polska Cyfrowa.
Aplikacja dla podróżnych  – ‘e-Podróż” skupia w jednym miejscu możliwość:

  • zaplanowania podróży kolejowej (wyszukiwarka połączeń),
  • ułatwienia zakupu biletu (przekierowanie do zewnętrznych, aktualnie dostępnych dla danego kursu/przewoźnika elektronicznych kanałów sprzedaży biletów),
  • zgłoszenia poprzez interaktywny formularz odpowiednim podmiotom kolejowym (zarządcom dworców, przewoźnikom) potrzeby udzielenia pomocy w podróży osobie niepełnosprawnej lub o ograniczonej możliwości poruszania się – zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym,
  • zasięgnięcia informacji na temat praw pasażerów,
  • sprawdzenia standardu stacji i przystanków oraz dworców kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • dokonania oceny podróży na potrzeby analizy badania satysfakcji pasażerów przez UTK i przewoźników;
  • elektronicznego zgłoszenia skargi lub reklamacji właściwym w sprawie podmiotom kolejowym.

Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są tutaj.

(Źródło: Urząd Transportu Kolejowego)