Cała treść

6,4 mld zł do pozyskania w najbliższych miesiącach z Programu Inteligentny Rozwój

“W tym roku uruchomimy większość działań konkursowych w Programie Inteligentny Rozwój. Na ogłoszone w 2015 r. konkursy planujemy przeznaczyć 6,4 mld zł”– zapowiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.
W programie ruszyły już trzy nabory wniosków, w których do wzięcia jest 2,5 mld zł:

  • do 31 grudnia 2015 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o 1,6 mld zł na wsparcie na badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe (w pierwszym etapie konkursu złożono prawie 180 wniosków na łączną kwotę dofinansowania prawie 1,2 mld zł);
  • do 17 lipca przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw mają szansę otrzymać dofinansowanie z puli 400 mln zł w ramach programu INNOLOT, na projekty B+R dotyczące lotnictwa;
  • 22 czerwca kończy się nabór dedykowany firmom, które chcą przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek. Jego budżet to 500 mln zł.

Odbyły się też 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój (PO IR), który przyjął kryteria wyboru projektów do części działań w programie.
“Nad kolejnymi kryteriami PRACUJE grupa robocza działająca przy komitecie. Grupa ta składa się z przedstawicieli wszystkich środowisk wchodzących w skład Komitetu Monitorującego” – poinformowała wiceminister Wendel.
W sierpniu i wrześniu ruszą kolejne 3 nabory, w których do wzięcia będzie ponad 1 mld zł. Dotyczą one:

  • wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (460 mln zł);
  • wdrożenia wyników prac B+R w firmach (500 mln zł);
  • tzw. bonów na innowacje, czyli zakupu przez przedsiębiorstwa usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług (46,1 mln zł).

Do końca roku w PO IR ogłoszonych zostanie w sumie 17 konkursów w 14 działaniach i poddziałaniach programu. 14 naborów odbędzie się jeszcze w tym roku, natomiast 3 nabory, które zostaną ogłoszone jeszcze w 2015 r., ruszą w 2016 r. Kwota przypadająca na ww. konkursy to 6,4 mld zł.
“Cieszy nas, że PO IR spotyka się z dobrym odbiorem. To bardzo ambitny program. Oczekujemy, że przy jego wsparciu mogą powstać innowacje na skalę światową” – powiedziała wiceminister Wendel
Dodała, że środki na innowacje dostępne są też w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). W RPO na projekty innowacyjne przeznaczono około 6 mld EURO.
Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii odbyło się 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.

(Źródło: MIiR)