Cała treść

Kolejne kryteria wyboru projektów PO IiŚ przyjęte

W dniach 1-2 lipca br.  odbyło się  III posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020. Podczas dwudniowego posiedzenia (zaprezentowano i przyjęto Strategię komunikacji PO IiŚ na lata 2014-2020 oraz kryteria wyboru projektów.
Kryteria w oparciu o które będą wybierane projekty dotyczą działań realizowanych w ramach m. in. takich programów jak:

  • 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T – kryteria tylko dla projektów dotyczących transportu lotniczego;
  • 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych – kryteria dla projektów dotyczących transportu morskiego oraz śródlądowych dróg wodnych;
  • 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

W pracach KM POIiŚ 2014-2020, którym przewodniczy wiceminister Waldemar Sługocki, biorą udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i pracobiorców, środowiska naukowego oraz administracji rządowej, a także Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem gremium jest dbanie o skuteczność i jakość realizacji programu, zatwierdzanie sprawozdań z jego realizacji. Komitet podejmuje także kluczowe decyzje dotyczące realizacji programu.

(Źródło: MIiR)