Cała treść

ICT 2015

ICT 2015 Innovate, Connect, Transform – największe europejskie wydarzenie poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym – odbędzie się w dniach 20-22 października w Lizbonie.
Dotychczasowe spotkania, organizowane przez KE, skupiały ok. 3500 – 4000 uczestników. Głównym celem ICT 2015 jest ułatwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy potencjalnymi wnioskodawcami (naukowcami, wynalazcami, politykami oraz przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z sektora ICT) zainteresowanymi udziałem w konkursach ICT w ramach programu Horyzont 2020.
Udział w konferencji oraz towarzyszących jej warsztatach i dyskusjach będzie znakomitą okazją do spotkań z entuzjastami ICT, nawiązania interesujących kontaktów i dyskusji na temat badań i innowacji w dziedzinie ICT. Istnieje również możliwość zaprezentowania własnych pomysłów projektowych i pozyskania w ten sposób partnerów do współpracy.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)