Cała treść

„Nowe technologie i ich zastosowanie w systemach automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz perspektywy rozbudowy infrastruktury kontrolno-pomiarowej w Polsce” – relacja z seminarium

Seminarium 03.12.2015Ponad 100 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium „Nowe technologie i ich zastosowanie w systemach automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz perspektywy rozbudowy infrastruktury kontrolno-pomiarowej w Polsce”, które odbyło się 3 grudnia br. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Partner merytoryczny seminarium to Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: wyzwania dotyczące egzekwowania poboru opłat, system rejestracji wjazdu na czerwonym świetle, odcinkowy pomiar prędkości, najnowsze technologie mające zastosowanie w bezpieczeństwie ruchu drogowego, nowe zastosowanie mobilnego systemu pomiaru prędkości etc.
Seminarium podzielono na trzy części, na zakończenie każdej z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów.
Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – członek Zarządu ITS POLSKA.
W imieniu CANARD uczestników spotkania przywitał dyrektor  – Marcin Flieger.
‘Głównym celem naszego spotkania jest możliwość zaprezentowania najnowszych technologii i rozwiązań dostępnych na Seminarium 03.12.2015rynku, dzięki którym poprawia się bezpieczeństwo na drogach. W związku z pojawieniem się nowej perspektywy finansowej, chcielibyśmy rozbudować stworzony przez nas system, w oparciu o najnowocześniejsze technologie z obszaru systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.” – mówił podczas spotkania Marcin Flieger – dyrektor CANARD.
Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas seminarium rozpoczął Piotr Krukowski z ITS POLSKA, który omówił wyzwania pojawiające się w obszarze poboru opłat za przejazd drogami płatnymi i wjazd do centrów miast.
W dalszej części spotkania Jarosław Teterycz – specjalista z zakresu pomiaru prędkości, omówił problemy na styku prawa, technologii i praktyki pomiaru prędkości.
Uczestnicy spotkanie mieli możliwość zapoznać się z aktualną ofertą producentów komponentów ITS oraz platformą wymiany opinii w kontekście potencjalnej możliwości zastosowania prezentowanych urządzeń w polskich warunkach.
Podczas zaplanowanych wystąpień przedstawicieli firm oraz zaproszonych instytucji przedstawiono dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa, jak również perspektywy rozwoju systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w najbliższych latach.
Seminarium 03.12.2015Warto podkreślić, że firmy uczestniczące w seminarium miały możliwość zaprezentowania swoich najnowszych rozwiązań nie tylko podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych, ale również w specjalnie stworzonej przestrzeni wystawowej, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem przybyłych licznie na seminarium przedstawicieli CANARD.
Celem spotkania było wypracowanie wizji przyszłości automatycznej kontroli zachowań kierujących pojazdami w Polsce, jako kluczowego elementu w działaniach służących wyeliminowaniu najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowa i życia uczestników ruchu drogowego.
Partnerami seminarium były firmy: INDRA, Lifor, Neurosoft, Safety Camera, Tein Technology, Sterela ITS, Sprint, Zurad, Videoradar, Vitronic.
Patronat medialny nad imprezą objęły portale: Przegląd-ITS, BRD24.pl oraz edrogra.pl.

Galeria:

Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015 Seminarium 03.12.2015