Cała treść

Ponad 1 mld zł z unijną gwarancją dla firm

Jeszcze w grudniu zostaną uruchomione pierwsze pieniądze z instrumentów finansowych w programach ramowych UE na lata 2014-2020. Z preferencyjnych kredytów i finansowania leasingowego skorzystają mikro, małe i średnie firmy. W 2015 i 2016 r. polscy pośrednicy zaoferują przedsiębiorcom w ten sposób ponad 1 mld zł.
Takie informacje przedstawiono na spotkaniu prasowym, które zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK).
Środki z puli na lata 2014-2020 jako pierwszy uruchomi Idea Bank. Od 21 grudnia, dzięki gwarancjom z programu COSME, firmy będą mogły skorzystać z 350 mln zł przeznaczonych na preferencyjne kredyty. Tego samego dnia bank udostępni 80 mln zł dla proinnowacyjnych przedsiębiorców w ramach Programu Horyzont 2020.
Z kolei Raiffeisen od maja 2016 r. sfinansuje inwestycje firm na preferencyjnych warunkach. Wartość gwarancji udzielonych bankowi przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w ramach programu COSME wynosi 600 mln zł.
Pierwszym polskim pośrednikiem finansowym programu EaSI (wsparcie zatrudnienia i ekonomii społecznej) zostanie jeszcze w tym roku Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. Dzięki gwarancji EFI, TISE planuje uruchomienie preferencyjnej oferty pożyczek, o łącznej wartości 34 milionów złotych, służących tworzeniu oraz finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw społecznych.
“Rozwój instrumentów zwrotnych w polityce rozwoju kraju będzie priorytetem rządu w najbliższych latach” – zapowiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.
Podkreślił, że nowe instrumenty finansowe UE uzupełnią krajowe narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.
“Omawiane dzisiaj gwarancje dla przedsiębiorców wpisują się także w plan budowy kompleksowego systemu gwarancyjnego dla gospodarki. Stworzenie takiego systemu jest ważne, bo perspektywa 2014-2020 to prawdopodobnie ostatnie tak duże środki dla Polski w ramach unijnej polityki spójności” – zaznaczył.
O status polskich pośredników w programach ramowych UE ubiegają się już kolejne instytucje finansowe.
Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2015 r. w Warszawie.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)