Cała treść

Działania i zamierzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Plan pracy resortu infrastruktury i budownictwa  oraz zamierzenia dotyczące wszystkich obszarów, za które odpowiada ministerstwo, były przedmiotem wystąpienia kierownictwa ministerstwa infrastruktury i budownictwa podczas wyjazdowego powiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury, które odbyło się 10 marca 2016 r. w siedzibie MIB. W posiedzeniu wzięli udział: minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceministrowie: Kazimierz Smoliński, Piotr Stomma, Jerzy Szmit oraz Tomasz Żuchowski, a także posłowie i przedstawiciele jednostek podległych MIB.
Główny cel, jaki stoi przed nami w obszarze transportu kolejowego, to maksymalne wykorzystanie środków unijnych – powiedział minister Andrzej Adamczyk.
Jak podkreślił, projekty, które mają być realizowane w perspektywie 2014-2020, nie zostały przygotowane w wystarczającym stopniu.
Wśród innych wyzwań, przed którymi stoi dziś polska kolej, minister Adamczyk wskazał m.in. stworzenie systemu wspólnego biletu oraz strategii dla kolei.
Omawiając działania podejmowane przez MIB w obszarze budowy dróg minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że wyzwaniem w tym obszarze jest zrealizowanie inwestycji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych do 2023 r.
Możemy optymalizować koszt budowanych dróg i to robimy – dodał minister Adamczyk.
Podkreślił również, że ministerstwo infrastruktury i budownictwa podejmuje działania, których celem jest obrona polskich przedsiębiorców w drogowym transporcie międzynarodowym.
Szczegółowe informacje na temat planowanych przez MIB działań przedstawili obecni na posiedzeniu wiceministrowie.
Wiceminister Jerzy Szmit, opisując zamierzenia w zakresie transportu lotniczego, wskazał m.in. na konieczność rewizji Planu Skuteczności Działania Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)