Cała treść

Dzień Informacyjny programu URBACT III w Krakowie

6 kwietnia 2016 r., jako impreza towarzysząca 2-go Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie, odbędzie się Dzień Informacyjny programu URBACT III. Organizatorami spotkania są Ministerstwo Rozwoju i Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT.
Nowy nabór do projektów wspierających wdrażanie strategii i planów działania miast.
Podczas tego wydarzenia przedstawione zostaną informacje na temat naboru do Sieci Wdrażania, który skierowany jest do europejskich miast posiadających opracowane strategie lub plany rozwoju wraz z zapewnionym ich finansowaniem. Udział w sieciach wdrażania ma na celu pomoc miejskim władzom samorządowym we wdrożeniu tych strategii, w szczególności w kontekście zintegrowanego podejścia, szerokiej partycypacji oraz mierzenia efektów ich wdrażania.
Nabór otwarto 22 marca i potrwa do 22 czerwca br.

O programie URBACT III

URBACT III jest jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-20 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. To inicjatywa wymiany wiedzy i doświadczeń promująca zrównoważony rozwój miejski. Dzięki uczestnictwu w sieciach angażujących 8-12 miast/metropolii, program URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, łączące wymiary gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im nabycie wiedzy i umiejętności, dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)