Cała treść

Seminarium pn. „PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMÓW BILETOWYCH W POLSCE”

14 czerwca 2016 r. w Warszawie odbędzie się seminarium pn. „PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMÓW BILETOWYCH W POLSCE” , którego organizatorami są Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Bank Światowy.
Partnerem merytorycznym została firma R&G. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal www.przeglad-its.pl.
Udział w wydarzeniu dla przedstawicieli samorządów jest bezpłatny.
Adresatami wypracowanych rekomendacji są organizatorzy transportu publicznego, przedsiębiorstwa transportu zbiorowego, a także jednostki administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialne za transport publiczny w Polsce.
Celem spotkania jest zaprezentowanie zainteresowanym stronom (firmy specjalizujące się w systemach biletowych, jednostki samorządowe, zarządzający przewozami zbiorowymi i inni zainteresowani partnerzy) wyników analizy przeprowadzonej przez Zespół Banku Światowego, jak również prezentacja rozwiązań systemów biletowych dostępnych obecnie na rynku polskim (przy współudziale Stowarzyszenia ITS POLSKA) i międzynarodowych dobrych praktyk w zakresie rozwijania interoperacyjnych systemów biletowych.
Planujemy aby tematyka spotkania objęła interoperacyjność automatycznych systemów biletowych (AFC – Automatic Fare Collection) – opcje dla Polski, przegląd systemów biletowych stosowanych w Polsce, ocenę możliwości zwiększenia interoperacyjności systemów AFC w transporcie publicznym pomiędzy różnymi środkami transportu, przewoźnikami i operatorami, propozycje wykorzystania nowych technologii do znaczącego rozwoju zintegrowanych i interoperacyjnych systemów biletowych w środkach transportu zbiorowego, omówienie rekomendacji wypracowanych dla Polski przez zespół Banku Światowego oraz dyskusję i konsultacje z uczestnikami spotkania.
Zaproszenie skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg miejskich oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni oraz instytutów badawczych. Szczegóły dotyczące spotkania, w tym program i karta zgłoszenia znajdują się tutaj.

(Źródło: ITS POLSKA)