Cała treść

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie do rozbudowy

System sterowania ruchem w Warszawie obejmuje dziś 72 skrzyżowania. Miasto planuje jego rozszerzenie, tak aby w przyszłości było w nim 700 skrzyżowań z sygnalizacją.
Na co dzień jest niezauważalny – pozwala mieszkańcom bezpiecznie i szybko poruszać się po mieście. Wyłączenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem mogłoby sparaliżować ruch na najważniejszych ulicach w centrum. ZSZR obejmuje 72 skrzyżowania, m. in. w ciągu Wisłostrady, Al. Jerozolimskich i ul. Świętokrzyskiej, a także na obszarze Powiśla. System, oparty o sieć kamer i czujników, wykrywa natężenie ruchu i dostosowuje do niego cykle sygnalizacji, koordynuje też sąsiednie skrzyżowania, dzięki czemu rzadziej trzeba się zatrzymywać na czerwonym świetle. Miasto planuje dalszy rozwój systemu. – Chcemy, by docelowo Zintegrowany System Sterowania Ruchem objął całą Warszawę i ok. 700 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze sterowanie i zarządzanie ruchem pojazdów, w tym także komunikacji miejskiej –mówi Jacek Wojciechowicz, zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.
Taka rozbudowa to jednak bardzo trudna i kosztowna operacja, stąd też najpierw konieczna jest analiza, która wskaże jak rozwijać i unowocześniać ZSZR. System powinien bowiem nie tylko zwiększać zasięg obszarowy, ale też zyskać nowe funkcje, które usprawnią jego działanie. Aby było to możliwe, potrzebna jest całościowa koncepcja zmian, wpisana w szerszy program rozwoju miasta. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na takie opracowanie.
Podstawą analizy będzie ocena istniejącego systemu, a także rozpoznanie rynku systemów sterowania ruchem w aglomeracjach miejskich i przegląd rozwiązań stosowanych już w Polsce i w Europie. Na tej podstawie wybrany wykonawca musi zaproponować rozwój stołecznego ZSZR wraz z modernizacją istniejących urządzeń do najnowocześniejszych standardów.
Wykonawca ma zaproponować od trzech do dziesięciu obszarów rozbudowy, obejmujących od 15 do 50 skrzyżowań oraz przedstawić, jak w najbliższych latach może się zmienić funkcja tych obszarów, szczególnie przy uwzględnieniu planów miasta związanych z rozwojem sieci transportowej. Zaproponowane obszary muszą uwzględniać połączenie z siecią obwodnic Warszawy zarządzaną przez GDDKiA i przewidywać priorytet dla komunikacji miejskiej (w tym tramwajów). Elementem analizy ma być także symulacja i wizualizacja trasy. Korytarz testowy obejmie odcinek al. Krakowskiej i ul. Grójeckiej od granic Warszawy do skrzyżowania z ul. Wawelską. Symulacja powinna przedstawić stan istniejący oraz planowany, przy zastosowaniu rekomendowanego systemu sterowania.
Przyszła rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchu może być projektem, który będzie realizowany przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. Analiza ma wykazać możliwe źródła dofinansowania inwestycji z programów unijnych.

(Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie)