Cała treść

16 polskich projektów z dofinansowaniem z Instrumentu „Łącząc Europę”

8 lipca 2016 r. Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził do dofinansowania ze środków Instrumentu “Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF) 16 polskich projektów transportowych. Polska otrzymała blisko 1,9 mld euro.
W dwóch dotychczasowych konkursach CEF w ramach tzw. koperty narodowej przyznano Polsce kwotę 3,84 mld euro, co oznacza wykorzystanie 93 proc. dostępnych środków. W pierwszym konkursie CEF Polska otrzymała 1,94 mld euro.
O pozostałe środki z koperty narodowej, Polska ubiegać się będzie w ramach trzeciego konkursu CEF, którego ogłoszenie planowane jest przez Komisję Europejską na przełomie III i IV kwartału 2016 roku.
W dalszym ciągu będzie istniała możliwość ubiegania się o środki na projekty dostępne w ramach puli ogólnej CEF, dostępnej dla wszystkich państw członkowskich UE.
Beneficjentami projektów, które otrzymały wsparcie w ramach II konkursu CEF są:

  • PKP PLK S.A (10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 1,64 mld euro),
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (1 projekt z zakresu ITS – dofinansowanie 123 mln euro),
  • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. (3 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 119 mln euro),
  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (1 projekt, na łączną kwotę dofinansowania 5,6 mln euro),
  • Cargotor Sp. z.o.o. (1 projekt – dofinansowanie 3 mln euro).

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)