Cała treść

XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2016

W dniach 17-18 listopada 2016 r. w Politechnice Gdańskiej odbędzie się kolejne, XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT. Tym razem organizatorzy przygotowali specjalną edycję tego wydarzenia, współorganizując je z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Okazje do zaproponowania szczególnej formuły Seminarium są przynajmniej dwie. Pierwsza z nich jest związana z obchodzonym jubileuszem – otóż właśnie mija 20 lat od pierwszego Seminarium GAMBIT. Drugą jest program badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pt. “Rozwój Innowacji Drogowych – RID”, którego Politechnika Gdańska, Instytut Transportu Samochodowego oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów są jednymi z głównych realizatorów. Patronat Honorowy nad tegorocznym Seminarium GAMBIT objęli Minister Infrastruktury i Budownictwa, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Prezydent ERF – Europejskiej Federacji Drogowej oraz Rektor Politechniki Gdańskiej.
Jednym z głównych celów programu RID jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego stąd pomysł, by tematyka tegorocznego Seminarium GAMBIT objęła właśnie obszar “innowacji drogowych”. Prezentacje i dyskusja przebiegały będą w dwóch głównych obszarach problemowych: bezpieczna infrastruktura drogowa i zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wnioski i rekomendacje płynące z podsumowania Seminarium GAMBIT 2016 zostaną wykorzystane, jako wkład w realizację poszczególnych projektów w ramach programu badawczego RID.
Mając na względzie rozwój młodych kadr naukowych zaplanowano także sesję plakatową przeznaczoną dla doktorantów i młodych doktorów, podczas której będą mogli przestawić swoje projekty i prace naukowe wpisujące się w jeden z trzech obszarów tematycznych: zachowania uczestników ruchu drogowego, bezpieczna infrastruktura drogowa i zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego. Angielskojęzyczne wersje artykułów, zaakceptowane przez Komitet Naukowy Seminarium, zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych pt. “Proceedings of GAMBIT”, wysłanych następnie do indeksacji w bazie Web of Science. Tradycyjnie polskie wersje ukażą się w punktowanych czasopismach branżowych.
Ze względu na okres urlopowy Organizatorzy Seminarium GAMBIT 2016 zdecydowali o przedłużeniu terminu nadsyłania streszczeń artykułów do 15.08.2016 r. oraz terminu rejestracji w dla osób z referatami do 30.08.2016 r. Wszystkie szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa, zgłoszeń artykułów przygotowanych do publikacji, oraz innych spraw organizacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.seminariumgambit.pl.

 
(Źródło: Politechnika Gdańska)