Cała treść

Pieniądze na innowacje

Rusza sektorowy program współfinansowania innowacyjności w motoryzacji pod nazwą INNOMOTO. Pula dofinansowania przeznaczona na zwycięskie projekty wyłonione w I konkursie wyniesie 250 milionów złotych. Aplikacje złożone przez przedsiębiorców ocenią eksperci powołani przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Czasu jest jednak bardzo mało i prace nad projektami należy rozpocząć jak najszybciej. Najlepiej już teraz.
Konkurs rusza 5 września br. Wtedy też opublikowany zostanie zakres tematów, w których mają się mieścić projekty składane przez przedsiębiorstwa. Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie od 5 października do 21 listopada br. Zwlekanie z podjęciem decyzji o aplikowaniu w praktyce oznaczać będzie, że firmom zostanie na przygotowanie projektów tylko około dwa i pół miesiąca. Trudno sobie wyobrazić, by w tak krótkim czasie udało się tego dokonać. Średnie i małe firmy mogą temu nie podołać z powodu ograniczonych sił i środków, z kolei dużym przedsiębiorstwom, w których zarządzanie oparte jest na procedurach korporacyjnych, kilka tygodni może nie wystarczyć do przeprowadzenia projektu przez proces decyzyjny. Słowem, firmy, które chcą skorzystać ze współfinansowania innowacyjnego projektu w programie INNOMOTO, powinny już teraz zabierać się do pracy.
Choć oficjalnie agenda badawcza nie jest jeszcze dostępna, wiadomo już, że sformułowane zostały trzy główne obszary badawcze podlegające dofinansowaniu: technologie produkcji, pojazdy i przyczepy oraz części i komponenty motoryzacyjne.
Wśród tematów zawierających się w pierwszym obszarze są innowacyjne linie technologiczne i technologie regeneracji, w tym regeneracji komponentów i części samochodowych. Drugi obszar przewiduje m.in. projekty dotyczące innowacyjnych nadwozi (w tym nadwozi specjalnych), a także naczep.
Zagadnienia badawcze ujęte w trzecim obszarze dotyczyć mają innowacyjnych materiałów (m.in. metalowych i ciernych) a także innowacyjnych części i podzespołów, takich jak elementy układów termicznych, hamulcowych, kierowniczych, wydechowych, elektrycznych, elektronicznych, oświetlenia, zawieszenia, przeniesienia napędu, a także systemów bezpieczeństwa, w tym rozwiązań opartych na wykorzystaniu technologii telematycznej.
Program INNOMOTO przewiduje, że 50% wartości projektu sfinansować ma aplikujący przedsiębiorca, przy czym podział kosztów pomiędzy przedsiębiorstwem, a jednostką badawczą uczestniczącą w projekcie jest kwestią uzgodnienia pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Pozostałe 50% pokryje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
Szczegółowych informacji na temat programu oraz składania aplikacji można zasięgnąć m.in. w Stowarzyszeniu Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM, jednej z sześciu instytucji branżowych, które  wystąpiły do NCBiR z wnioskiem o ustanowienie specjalnego badawczego programu sektorowego tylko dla motoryzacji pn. INNOMOTO.

 
(Źródło: Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM)