Cała treść

Polskie firmy i uczelnie dostrzegają potencjał transportu elektrycznego

W Krakowie 28 listopada 2016 r. grupa polskich przedsiębiorców i uczelni podpisała list intencyjny ws. powołania klastra którego celem jest współpraca na rzecz rozwoju elektomobilności w szczególności rynku autobusów elektrycznych i części służących do ich budowy. Zaangażowane firmy chcą żeby były one oparte na rozwiązaniach technicznych wypracowanych w Polsce.
W skład klastra, który został nazwany „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”, weszły takie firmy, jak: EC Grupa, Ekoenergetyka Polska, Impact Clean Power Technology, Medcom, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, SKB Drive Tech oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Poznańska i Politechnika Warszawska. Liderem przedsięwzięcia jest firma Solaris.
Klaster ma zajmować się:

  • opracowaniem dedykowanej konstrukcji autobusu miejskiego dla pojazdów elektrycznych,
  • zarządzaniem energią w celu poprawy operacyjności pojazdów elektrycznych,
  • poprawą parametrów technicznych napędów elektrycznych oraz magazynów energii,
  • opracowaniem innowacyjnych metod ładowania baterii,
  • wypracowaniem nowych standardów w obszarze kształcenia kadr inżynierskich w zakresie e-mobility.

W tej chwili wartość kilkunastu projektów, które chcą wspólnie realizować członkowie porozumienia oceniana jest na ponad 100 mln złotych. Mają one być finansowane ze środków własnych, ale także przy współudziale funduszy pozyskanych z innych źródeł.
List ws. powołania klastra podpisano podczas konferencji XI Forum Nowej Gospodarki w obecności wiceministra energii Michała Kurtyki. Ministerstwo Energii wspiera rozwój transportu elektrycznego w Polsce. Resort opracował Pakiet na Rzecz Czystego Transportu, do końca roku planowane jest przygotowanie projektu ustawy dot. elektromobilności.

 
(Źródło: Ministerstwo Energii)