Cała treść

Ponad 596,5 mln złotych na rozwój polskiej infrastruktury

Ponad 596,5 mln zł z funduszy europejskich zostanie wykorzystane na rozwój infrastruktury komunikacyjnej i transportowej w wybranych miastach w Polsce. Umowy na dofinansowanie kolejnych pięciu projektów zostały podpisane 6 grudnia br. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
W granicach Chełma, Częstochowy oraz Koszalina zostaną zrealizowane projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko “Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”. Inwestycje obejmą przede wszystkim przebudowę dróg krajowych na odcinkach przebiegających w granicach tych miast. Natomiast Warszawa i Kraków otrzymają dofinansowanie na rozwój transportu miejskiego w ramach działania 6.1 Programu Infrastruktura i Środowisko „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”.

 
(Źródło: CUPT)