Cała treść

Rada Programowa zatwierdziła program X PKITS 2017

Rada Programowa ukończyła pracę nad programem dziesiątej edycji POLSKIEGO KONGRESU INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH. Szczegółowy program jest już dostępny na stronie internetowej.
W dniach 16-17 maja 2017 odbędą się 4 sesje tematyczne, w ramach których będzie okazja wysłuchać łącznie ok. 30 prezentacji:

  • Sesja: POMIARY RUCHU I BADANIA STANU DRÓG;
  • Sesja: INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA;
  • Sesja: ITS JAKO NARZĘDZIE RÓWNOWAŻENIA MOBILNOŚCI;
  • Sesja: STANDARYZACJA I ARCHITEKTURA ITS.

Oraz 3 debaty

  • Debata: PRAWO I FINANSE;
  • Debata: DZIENNIK GAZETA PRAWNA i ITS POLSKA ;
  • Debata: PIIT – POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI.

Szczegółowe program dostępny jest tutaj.

 
(Źródło: ITS POLSKA)