Cała treść

Powołano zespół ds. Via Carpatia

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał 28 czerwca 2017 r. zarządzenie, powołujące Zespół do spraw przygotowania i realizacji międzynarodowego korytarza transportowego via Carpatia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– By starannie przygotować realizację inwestycji, polegającej na budowie szlaku via Carpatia, zdecydowałem o powołaniu Zespołu, którego celem będzie koordynacja działań związanych z realizacją tej trasy na terenie Polski – powiedział minister Andrzej Adamczyk.
Realizacja korytarza via Carpatia na terytorium Polski jest dla MIB priorytetem. Konieczne jest zatem zintensyfikowanie prac na brakujących odcinkach dróg, którymi korytarz ten biegnie przez terytorium naszego kraju. Jednym z elementów intensyfikacji tych prac jest powołanie Zespołu.
Do zadań Zespołu będzie należało:

  • monitorowanie aktualnego stanu przygotowań i realizacji szlaku via Carpatia w Polsce;
  • koordynowanie działań z zakresu przygotowania i realizacji tego szlaku;
  • podejmowanie działań, których celem będzie przygotowanie i realizacja poszczególnych dróg wchodzących w skład korytarza via Carpatia w Polsce w możliwie krótkiej perspektywie czasowej.

Trasa via Carpatia odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce. Pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego województw, przez które przebiega, po raz pierwszy zapewniając im możliwość sprawnych powiązań w układzie równoleżnikowym. Zapewni również  silny impuls rozwojowy,  dający podstawę do usunięcia zaniedbań oraz zahamowania degradacji tzw. Ściany Wschodniej.
Rozwijający się szlak via Carpatia wzmocni bezpieczeństwo granic i regionu oraz rolę regionu Europy Środkowej, wspierając znaczenie Grupy Wyszehradzkiej i inicjatywy partnerstwa wschodniego.
Via Carpatia to też możliwość dalszego rozwoju powiązań międzynarodowych oraz rozwoju innych gałęzi transportu. Dzięki odgałęzieniu zapewnione zostanie szybkie skomunikowanie z bałtyckimi portami morskimi w Gdańsku i Gdyni.
Via Carpatia na terenie Polski przebiega szlakiem S61 na odcinku  granica państwa – Augustów – Ełk,  S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz S19 Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze – S12 (Lublin Rudnik) … S12 (Lublin Sławinek) – Nisko – A4 (Rzeszów Wschód) … A4 (Rzeszów Zachód) – Barwinek – granica państwa.

 

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)