Cała treść

Zarządzanie mobilnością w Gdańsku – co zrobić by w mieście żyło się lepiej

Jak korzystać z TRISTARa, by zwiększyć udział alternatywnych dla samochodu form transportu? Czy na gdańskich ulicach jest za dużo aut, a jeśli tak, to co można zrobić, by było ich mniej? Jaki wpływ może mieć zakład pracy na nawyki transportowe pracowników? To tylko kilka z wielu pytań, na które odpowiadali gdańszczanie podczas warsztatów dotyczących opracowania planu mobilności dla miasta.
Miasto Gdańsk opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Ideą projektu jest zapewnienie równego, sprawiedliwego dostępu dla każdego mieszkańca do wszystkich obszarów miasta, niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy środka transportu, z którego dana osoba korzysta. Po co? Żeby w Gdańsku żyło się dobrze, wygodnie i bezpiecznie.
W ramach prac nad przygotowaniem SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) od początku bieżącego roku przeprowadzono już warsztaty dla mieszkańców o transporcie zbiorowym, polityce parkingowej, o ruchu pieszym i rowerowym. 17 października w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy Wyspiańskiego we Wrzeszczu odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami na temat spinający wszystkie poruszane dotąd zagadnienia – o zarządzaniu mobilnością miejską.
– To ostatnie, piąte już warsztaty z mieszkańcami dotyczące SUMP w Gdańsku, temat mobilności został więc poddany wnikliwej konsultacji społecznej – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska otwierając spotkanie.
W warsztatach wzięło udział ok. 40 osób. Głównie byli to przedstawiciele rad dzielnic i aktywiści miejscy, ale także naukowcy i pracownicy GZDiZ zajmujących się inżynierią ruchu. Pracę podzielono na pięć obszarów tematycznych, każdy z nich miał swojego mentora/moderatora – eksperta w zakresie danego zagadnienia. Uczestników podzielono na pięć grup, każda z nich odbyła rundę przez kolejnych pięć stolików tematycznych. Dyskusje nad poszczególnymi zagadnieniami pod opieką mentora miały surowy reżim czasowy – trwały maksymalnie po 10 minut. Rolą prowadzącego stolikowe rozmowy było zbieranie wniosków od dyskutantów i podsumowanie ich na zakończenie spotkania.
Nad sprawnym przebiegiem warsztatów czuwał prowadzący – Przemek Kluz z Gdańskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych.
– W zarządzaniu mobilnością na poziomie miasta chodzi o to, by dawać mieszkańcom różne możliwości poruszania się po mieście i skłaniać ich do zrównoważonego korzystania z dostępnych form transportu – tłumaczyła jeszcze przed rozpoczęciem pracy w grupach Karolina Orcholska z GZDiZ, kierownik projektu SUMP w Gdańsku. – Zastanówmy się, jak zachęcić gdańszczan do korzystania z tego co już jest dostępne i jak możemy zmienić funkcjonowanie mobilności w pewnych obszarach, by system transportowy był bardziej efektywny?
Obszary tematyczne warsztatów:

  • alternatywne sposoby przemieszczania się samochodem z wykorzystaniem pojazdów niebędących własnością;
  • czy kampanie społeczne to dobry sposób na zmianę zachowań komunikacyjnych gdańszczan;
  • indywidualny transport samochodowy w Gdańsku;
  • rola inteligentnych systemów transportowych (ITS) w zarządzaniu mobilnością;
  • plany mobilności (plany podróży) dla firm i instytucji.

 
(Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku)