Cała treść

Spotkanie liderów grup roboczych w Strykowie

16 kwietnia odbyło się w Strykowie posiedzenie koordynacyjne liderów grup roboczych opracowujących specyfikacje techniczne dla projektu Budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Na spotkaniu dokonano przeglądu stanu prac poszczególnych grup, w  tym stopienia zaawansowania prac i harmonogramów oraz spodziewanych efektów końcowych opracowań. Poruszono także kwestie przyjęcia modelu architektury w Krajowym Systemie Zarządzania Ruchem i koordynacji prac pomiędzy grupami. W posiedzeniu wzięli udział liderzy i przedstawiciele GDDKiA.  Spotkanie zakończyło się wizytą techniczną w  Centrum Zarządzania Ruchem.
Grupy robocze powołane do opracowania ośmiu specyfikacji technicznych standaryzujących przygotowania i realizację projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych rozpoczęły prace w marcu tego roku.