Cała treść

I Konferencja: Bezpieczeństwo w Lotnictwie Amatorskim

Dnia 26.06.2012r. w Bornem w Sulinowie odbyła się I Konferencja: Bezpieczeństwo w Lotnictwie Amatorskim. Współorganizatorami konferencji byli: Lotnicza Amatorska Federacja RP i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Współinicjatorami spotkania był przewodniczący PKBWL Maciej Lasek i zarząd LAF RP.W trakcie konferencji omawiano m.in. kwestie związane ze:

  • zdarzeniami lotniczymi w 2011 roku;
  • przekraczaniem ograniczeń eksploatacyjnych podczas eksploatacji mikrolotów;
  • paliwami lotniczymi;
  • wykorzystaniem podręcznika SMS (Safety Management System) w budowaniu bezpieczeństwa w organizacji;
  • stanem prac nad rozporządzeniem w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli przez podmioty lotnicze.

Była to pierwsza taka konferencja, ale na pewno  nie ostatnia, bo rozwiązanie problemu bezpieczeństwa jest coraz bardziej palące i  budzi coraz większe zainteresowanie, o czym świadczy duża frekwencja uczestników Konferencji.

 

(Źródło: www.lafrp.org.pl)