Cała treść

VI Seminarium Regionalnej Platformy Strategicznej w IBDiM

Dnia  27 czerwca br. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów odbyło się VI Seminarium Regionalnej Platformy Strategicznej. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu GUTS – Proekologiczne Systemy Transportu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z różnych instytucji zewnętrznych m.in. z: Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskich Tramwajów, Zarządu Transportu Miejskiego, a także Miejskich Zakładów Autobusowych oraz Stowarzyszenia NGV Polska, Biura Planowania Rozwoju Warszawy. W trakcie VI Seminarium zostały przedstawione 4 prezentacje:

  • Informacja o projekcie UE: „Zarządzanie Zintegrowanym Systemem Miejskiego Transportu Multimodalnego (B. Król, J. Malasek);
  • Nowa kultura mobilności w Warszawie. Doświadczenia z Wiednia (T. Dombi);
  • Miejskie pojazdy przyjazne dla środowiska, działania MZA na tle wybranych rozwiązań światowych (J. Bosakirski);
  • Internalizacja kosztów wypadków drogowych jako narzędzie na rzecz proekologicznych systemów transportowych (A. Osmólska-Jaździk).

Seminarium zakończyło się dyskusją na temat problemów poruszanych w przedstawionych prezentacjach.

(Żródło: www. ibdim.edu.pl)