Cała treść

Podsumowanie pierwszego półrocza na polskich drogach: mniej wypadków i ofiar ale wciąż niebezpiecznie

W pierwszym półroczu 2012 roku na polskich drogach doszło do 16547 wypadków, w których zginęło 1555 osób a 20531 zostało rannych. W co dziesiątym wypadku drogowym w Polsce ginie jeden człowiek.
Minione sześć miesięcy okazały się mniej tragiczne niż analogiczny okres w ubiegłym roku, kiedy w 17939 wypadkach drogowych zginęło 1786 osób a ponad 22 tysiące zostało rannych. Oznacza to spadek liczby ofiar o ok. 13%. W Okrągłym Stole „Bezpieczeństwo na polskich drogach w pierwszej połowie 2011 roku” zorganizowanej przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy współpracy z biurem Banku Światowego w Polsce wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych i ekspertów, wśród nich:
Beata Bublewicz (Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. BRD, Marcin Flieger (Główny Inspektorat Transportu Drogowego), Andrzej Wojciechowski (Instytut Transportu Samochodowego), Leszek Rafalski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Jakub Faryś (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego), Maciej Wroński (Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego), Andrzej Maciejewski GDDKiA, Jacek Zieliński (MSW)
„Bezpieczeństwo na drodze to sprawa, która dotyka nas wszystkich. Każdy musi się przemieszczać idąc do szkoły, pracy, jadąc na urlop, robiąc zakupy czy idąc do lekarza. Wszystko zaczyna się w naszych głowach. Kierowca, pasażer, niechroniony uczestnik ruchu, powinien zdawać sobie sprawę, że na drodze nie jest sam. Że koło niego, w każdej chwili, poruszają się dziesiątki jeśli nie setki pojazdów i innych użytkowników dróg. W tym codziennym pośpiechu, trzeba umieć zachować zdrowy rozsądek i poruszać się tak, aby nie stwarzać zagrożenia. Zacznijmy od tego, a jednocześnie dbajmy o rozwój dróg oraz o bezpieczeństwo naszych pojazdów. Wtedy te niechlubne statystyki na pewno się poprawią” – powiedział Bartłomiej Morzycki, prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
Mariusz Mankiewicz DEKRA Polska „Konstrukcja samochodu w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo pasażerów. Można założyć, że im starszy samochód tym zwiększa się prawdopodobieństwo poważnej usterki. Samochody do 3 lat mają w około 5% poważnych usterek, samochody 9letnie i starsze mają w około 30% wypadków poważne usterki. Najczęstsze usterki to światła oraz układ jezdny i kierowniczy.”
Marek Konkolewski Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji „Komentując  stan bezpieczeństwa na drogach w czasie Euro należy zauważyć, że służby  a przede wszystkim kierujący znakomicie się sprawdzili. W okresie mistrzostw na polskich drogach doszło do 2648 wypadków, w których zginęło 237 osób a 318 zostało rannych. Problemem jest  korzystanie z nawigacji oraz rozmowa przez telefon komórkowy, które dekoncentrują kierowcę. W okresie od 1 stycznia do 15 lipca br.  Policja zatrzymała ponad 34 tysiące osób rozmawiających przez telefon komórkowy w czasie jazdy.  Jest to wzrost zatrzymań o ponad 2 tysiące w stosunku do roku ubiegłego. Bardzo niepokojący jest fakt oddalenia się sprawcy z miejsca zdarzenia drogowego. W 2011 roku w Polsce doszło do ponad 460 tysięcy zdarzeń drogowych.  W 2011 doszło do ponad 29 tysięcy przypadków, w których sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Oznacza to, że w co 15stym zdarzeniu, sprawca oddala się z miejsca zdarzenia.”
Andrzej Maciejewski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad „To sprawa oczywista, że drogi wyższej klasy sprzyjają zmniejszeniu liczby wypadków drogowych. Spadek poniżej 4000 osób zabitych na drogach to praca wielu służb i instytucji. Dobrze, że osiągamy efekt spadku liczby wypadków, tylko żeby osiągnąć założenia, konieczna jest dalsza praca.”
Marcin Flieger Główny Inspektorat Transportu Drogowego. „Automatyczne Systemy Nadzoru uruchomione w państwach zachodnich spowodowały założony stopień redukcji wypadków i ofiar śmiertelnych. Podobnie będzie w Polsce. Niestety, system karania kierowców nie jest dostosowany do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Konieczne jest wprowadzenie zmian przepisów aby system działał skutecznie.”
Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego „Przekraczanie prędkości w Polsce niestety wynika również ze stanu infrastruktury drogowej. Pomimo rozbudowy dróg szybkiego ruchu, większość społeczeństwa porusza się po innych drogach. Kolejny problem to niedoszacowanie liczby wypadków drogowych spowodowanych przez stan techniczny pojazdów. Można oszczędzić 600 milionów złotych jeśli udałoby się poprawić stan techniczny pojazdów.”
Andrzej Wojciechowski Instytut Transportu Samochodowego „Ciekawe są wzrosty w 2011 roku w Niemczech i w Polsce pod względem liczby ofiar śmiertelnych. Również interesujące jest to, przyczyny tych wypadków są bardzo podobne. Problemem w Polsce jest chęć dopuszczenia samochodów z kierownicą po prawej stronie. Na pewno wpłynie to bardzo negatywnie na liczbę wypadków drogowych.”
Jacek Zalewski Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „Ubiegłoroczny wzrost liczby zabitych jest wytłumaczalny. Powody to zamieszanie z fotoradarami oraz brak zimy. Projekty GDDKiA oraz tak zwane „Schetynówki” w znacznym stopniu wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa. MSW już dawno postawiło na doposażenie Policji oraz zwiększenie liczby policjantów pracujących w terenie.”
Leszek Rafalski Instytut Badawczy Dróg i Mostów „Największa poprawa bezpieczeństwa obserwowana w krajach bałtyckich wynika głównie z systemu dróg, które posiadają. Wyzwania na najbliższe lata to nie tylko stan technicznych pojazdów ale również ich obciążenie. Szacujemy, że przeciążone pojazdy powodują straty w wysokości kilkuset milionów złotych w ciągu 7 lat. Należy również zwrócić uwagę na konstrukcję barier drogowych oraz błędy w oznakowaniu. KRBRD przyjęła w ubiegłym tygodniu założenie zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w ciągu 10 lat o połowę.”
Andrzej Grzegorczyk Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego  „Czas prowadzić zmiany w infrastrukturze. Kara za błędy kierowcy jest często karą śmierci. Nie ma współpracy między zarządcami dróg samorządowych i krajowych.”
Piotr Sikorski Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego „Kierowcy ciężarówek są niewielką grupą sprawców wypadków drogowych. Praca kierowcy jest ich zawodem, źródłem zarobków. Nie będą oni ryzykować utraty tego źródła.”
Maciej Wroński Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego „Zwiększenie bezpieczeństwa w Polsce jest wynikiem zmian legislacyjnych infrastruktury oraz działań wszystkich zainteresowanych. Sama zmiana prawa nie wpłynie na zmianę bezpieczeństwa. Działania inwestycyjne i organizacyjne powinny być działaniami wiodącymi. „
Beata Bublewicz Przewodnicząca Sejmowego Zespołu d.s. BRD „Trwają konsultacje nad zmianami legislacyjnymi, które proponujemy w pierwszym etapie zmian oraz szykujemy kolejne etapy. W pierwszym proponujemy następujące zmiany:
– zwiększenie uprzywilejowania pieszych na i w bezpośredniej bliskości przejść dla pieszych;
– prowadzenie odpowiedzialności zarządcy drogi za oznakowanie;
– badania techniczne pojazdów.
W kolejnych etapach zmian pojawią się takie tematy jak:
– normatyw budowy dróg;
– edukacja komunikacyjna;
– zasady umieszczania reklam świetlnych przy drogach;
– zmiany legislacyjne dotyczące obowiązku używania opon zimowych.

(Źródło: Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego)